Dadlwythiad Apk Aniyomi Ar gyfer Android [Teitlau + Manga]

Os ydym yn archwilio'r diwydiant adloniant, yna gwelsom fod categori Anime yn gwneud rhywfaint o gynnydd da. Mae hyd yn oed y diwydiant anime penodol yn werth biliynau o ddoleri. Felly gan ganolbwyntio'r galw a gofyniad y gefnogwr yma rydym yn cyflwyno Aniyomi Apk.

Nawr gosod y fersiwn diweddaraf o Cais Anime y tu mewn i ffonau smart. Gall ganiatáu i ddefnyddwyr android olrhain a gwylio Manga a Theitlau animeiddiedig diderfyn am ddim. Heb wneud cais am gofrestru na phrynu unrhyw drwydded tanysgrifio.

Mae'r broses o ddefnyddio cais yn eithaf anodd ac mae angen cymorth. Peidiwch â phoeni am hynny oherwydd yma rydym wedi sôn am yr holl fanylion allweddol gan gynnwys camau byr isod yma. Os ydych chi'n barod i wylio a mwynhau Manga anfeidrol yna lawrlwythwch Ap Aniyomi.

Beth yw Aniyomi Apk

Aniyomi Apk yw'r cymhwysiad ar-lein gorau a mwyaf poblogaidd. Oherwydd bydd gosod y cymhwysiad sengl yn caniatáu i ddefnyddwyr android wylio cynnwys animeiddiedig diderfyn am ddim. Y cyfan sydd ei angen arnynt i wylio cynnwys yw cysylltedd llyfn.

Pan fyddwn yn gosod ac yn archwilio'r cymhwysiad cyraeddadwy. Gwelsom ei fod yn gyfoethog o ran adnoddau gan gynnwys ategion. Nawr bydd integreiddio'r estyniadau hynny yn caniatáu i'r defnyddwyr. I gael mynediad ynghyd â digon o deitlau Anime a straeon Manga am ddim.

Allan yna mae tunnell o wahanol lwyfannau ar-lein yn gyraeddadwy. Ac eto mae'r rhan fwyaf o'r llwyfannau cyraeddadwy hynny yn cael eu hystyried yn rhai premiwm. Mae'r apiau hynny sy'n rhad ac am ddim i gael mynediad iddynt a chynnig cynnwys yn cwmpasu un categori yn unig.

Felly efallai y bydd angen i'r defnyddiwr osod sawl ap ac estyniad i gyrchu cynnwys. Mae'r broses hon o osod llwyfannau lluosog yn brysur ac yn anodd. Felly gan ganolbwyntio'r broblem a chymorth cefnogwyr, daeth datblygwyr ag Aniyomi Android.

Manylion APK

EnwAniyomi
fersiwnv0.12.3.6
Maint40 MB
DatblygwrBytedance Pte. Cyf.
Enw'r Pecynxyz.jmir.tachiyomi.mi
PrisAm ddim
Enw'r Pecyn4.2 a Byd Gwaith
categoriapps - Adloniant

Nawr integreiddio'r cais sengl hwn y tu mewn i ffôn clyfar. Gall alluogi defnyddwyr i fwynhau holl gynnwys Anime categori o dan un pecyn am ddim. Y cyfan sydd angen iddynt ei wneud yw gosod y cymhwysiad a mwynhau Manga Stories.

Er mwyn gwneud y cais yn ddeniadol, mae datblygwyr yn mewnblannu'r estyniadau lluosog hyn y tu mewn. Nawr bydd galluogi'r estyniadau hynny yn caniatáu i ddefnyddwyr android gael mynediad at lwyfannau ar-lein uniongyrchol. Heb osod unrhyw raglen trydydd parti.

Galluogwch yr ategyn a mwynhewch gyrchu tunnell o gynnwys. Mae'r ategion cyraeddadwy yn cwmpasu Cynnwys Anime a Straeon Manga. Mater i'r person yw pa fath o gynnwys y mae'n fodlon ei fwynhau. Cofiwch archwilio ategion, ewch i'r adran bori.

Unwaith y byddwch chi'n gallu cyrchu'r adran bori, nawr chwiliwch am ategyn penodol rydych chi'n fodlon ei gyrchu. Nawr pwyswch y botwm gosod a chyrchwch y platfform uniongyrchol. Ar ôl ei osod, nawr agorwch y platfform gan ddefnyddio estyniad.

Dewiswch yr opsiwn cynnwys a phwyswch Llyfrgell. Bydd yr ap yn llusgo'r cynnwys yn uniongyrchol i gategori penodol. Cofiwch y gall y defnyddwyr hefyd wirio a chynhyrchu hoff restrau. Os ydych chi'n chwilio am Gymhwysiad Anime delfrydol. Yna mae'n well gosod Aniyomi Download.

Nodweddion Allweddol Yr Apk

 • Mae'r ffeil app yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho.
 • Dim cofrestriad.
 • Dim tanysgrifiad.
 • Anodd ei ddefnyddio a'i osod.
 • Mae gosod yr ap yn cynnig deunydd animeiddiedig diddiwedd.
 • Mae hynny'n cynnwys Straeon Manga a Theitlau Anime.
 • Mae yna dunelli o wahanol estyniadau yn cael eu hychwanegu.
 • Gellir gosod y rheini'n uniongyrchol.
 • Cyrchu a gosod y rhai sydd angen rhyngrwyd.
 • Heb rhyngrwyd, mae'n amhosib cyrchu'r rheini.
 • Ni chaniateir unrhyw hysbysebion.
 • Ychwanegir dangosfwrdd gosodiadau manwl.
 • Lle mae modd newid iaith i eraill.
 • Cadwyd y rhyngwyneb app yn syml.
 • Defnyddir protocolau diogelwch uwch.
 • Gall defnyddwyr gynhyrchu hoff restr wirio.
 • A marcio cynnwys darllen.

Cipluniau o'r App

Sut i Lawrlwytho Apk Aniyomi

Cyn i ni blymio'n ddwfn i fanylion allweddol gosod a defnyddio cymhwysiad. Y cam cychwynnol yw llwytho i lawr ac am hynny gall defnyddwyr android ymddiried ar ein gwefan. Oherwydd yma ar ein gwefan dim ond ffeiliau dilys rydyn ni'n eu cynnig.

Er mwyn sicrhau y bydd y defnyddwyr yn cael eu difyrru gyda'r cynnyrch cywir. Fe wnaethom gyflogi tîm arbenigol yn cynnwys gweithwyr proffesiynol gwahanol. Oni bai bod y tîm ac nid ydym yn siŵr o weithrediad llyfn. Nid ydym byth yn cynnig yr Apk y tu mewn i'r adran lawrlwytho.

A yw'n Ddiogel Gosod Yr Apk

Mae'r cais yr ydym yn ei gefnogi ac yn ei gyflwyno yma yn gwbl wreiddiol. Hyd yn oed rydym eisoes wedi gosod y ffeil app ar wahanol ffonau clyfar. Ar ôl gosod yr ap, gwelsom ei fod yn llyfn ac yn ddiogel i gael mynediad at deitlau animeiddiedig a Mangas am ddim.

Mae ein gwefan yn gyfoethog mewn cymwysiadau tebyg sy'n berffaith ar gyfer cynnig tunnell o gynnwys animeiddiedig. I archwilio'r cymwysiadau amgen gorau hynny, dilynwch y dolenni a ddarperir. Mae'r rheini'n cynnwys Apk Anichin ac Apk Diwygiad Anime.

Casgliad

P'un a ydych y tu mewn i'ch mamwlad neu'n byw dramor. Os ydych chi'n chwilio am y cymhwysiad anime gorau sy'n darparu mynediad uniongyrchol i dunelli o deitlau premiwm a straeon manga. Yna yn hyn o beth, rydym yn awgrymu bod y rheini'n gosod Aniyomi Apk.

Lawrlwytho'r Dolen

Leave a Comment