Ap Cwis ARD Lawrlwytho Apk Ar gyfer Android [Diweddarwyd]

Y tro hwn daethom â'r cymhwysiad Android newydd hwn ar gyfer defnyddwyr ffonau symudol lle gallant ennill gwybodaeth ychwanegol trwy chwarae gêm y cwis. Mae hyn nid yn unig yn cynnig y cyfle i ennill ond hefyd yn rhoi cyfle i ddangos eich dawn cofio trwy osod Ap Cwis Swyddogol ARD.

Ffeil Apk Android yw NDR Quiz lle gall defnyddwyr ffonau symudol uwchraddio yn ogystal â hybu eu gwybodaeth uwch trwy gwblhau'r cwisiau sy'n seiliedig ar wybodaeth. Os byddwch yn llwyddo i gwblhau'r cwis yn llwyddiannus yna byddwch yn cael eich gwobrwyo â gwahanol anrhegion.

Mae'r rhodd yn cynnwys pwyntiau y gellir eu defnyddio i ddatgloi gwahanol nodweddion sydd ond ar gael i'w defnyddio y tu mewn i'r fersiwn premiwm o apk. Ar ben hynny bydd cymryd rhan mewn gwahanol dwrnameintiau ac ennill gwahanol gemau yn rhoi mynediad uniongyrchol i deledu ar-lein ARD.

Lle gwahoddir dathliadau gwahanol a bydd modd eu cyrraedd ar gyfer ysgwyd llaw. Felly bydd y cystadleuwyr yn cael ysbrydoliaeth gan eu hoff enwogion. Bydd hyd yn oed eich hoff enwog yn helpu'r cystadleuydd yn gameplay cwis Rhaglen Nos Sul. Ceisiwch beidio â'i gymryd fel lle i gwrdd ag enwogion Cwis Duel Olympus.

Bydd yr holl gemau yn cael eu darlledu yn y rhaglen gynnar fin nos. Gall hyd yn oed y cefnogwyr fwynhau ffrydio hoff chwaraewyr Tîm Teledu. Yma mae'r chwaraewyr yn cael cynnig tair rownd gyffrous i'w chwarae. Os oes gennych ddiddordeb yn y cwestiynau cyffrous hyn neu gwestiynau anodd, yna gosodwch ARD Quiz Download.

Cymerwch ef fel cyfle y gallwch chi fod yn enwog i eraill drwyddo. Mae hyn yn golygu y bydd eich sgil cofio yn creu ysbrydoliaeth ymhlith gwylwyr eraill. Felly os ydych chi'n chwilio am gyfle, rydyn ni'n awgrymu eich bod chi'n lawrlwytho'r fersiwn swyddogol wedi'i diweddaru o Ap Cwis Ard o'n gwefan.

Beth yw ARD Quiz Apk

Mae ARD Quiz Apk yn rhaglen ARD gyda'r nos boblogaidd sydd wedi'i datblygu'n arbennig ar gyfer defnyddwyr symudol Gogledd yr Almaen Live Demonstrated. Trwy hyn gwella eu gwybodaeth am ran Gogleddol yr Almaen a meysydd eraill trwy gynnyg y newyddion diweddaraf. Efallai y bydd hyd yn oed y defnyddwyr yn dod o hyd i hanes hynafol y tu mewn i'r app cwis.

Os credwch nad yw eich sgil cofio yn ddigon da ar gyfer cystadlaethau o'r fath. Yna peidiwch â phoeni oherwydd mae'r Ap Cwis Gwybodaeth yn cynnig cownter ymarfer dyddiol lle bydd nifer gyfyngedig o Gwestiynau Cwis Poblogaidd yn gyraeddadwy at ddibenion ymarfer.

Felly unwaith y byddwch chi'n siŵr bod eich sgiliau'n well nawr rydyn ni'n argymell eich bod chi'n cymryd rhan yn y gêm. Mae'r tymor hela ar agor a dyma'r amser gorau i gymryd rhan a sefyll yn erbyn heliwr y gêm i ddangos eich sgil hudolus.

Manylion APK

EnwCwis ARD
fersiwnv1.8.1
Maint109 MB
DatblygwrErstes Deutsches Fernsehen
Enw'r Pecynde.ppa.ard.cwis.ap
PrisAm ddim
Android gofynnol4.4 a Byd Gwaith
Categorigemau - Trivia

I ddechrau, mae angen i'r cyfranogwr chwarae ei rôl mewn tair adran wahanol. Os byddwch chi'n llwyddo i gwblhau'r holl rowndiau hyn yna byddwch chi'n cael gwahanol bwyntiau. Pan fyddwch chi'n sefyll yn erbyn yr heliwr ac yn ennill y gemau nag y byddech chi'n cael cyfle i gystadlu y tu mewn i ARD Quiz Apk.

Bydd hyd yn oed yr enillydd yn rhoi cyfle i gymryd rhan yn Sioe Fyw ARD. Lle bydd y rhaglen yn cael ei darlledu ar ddiwrnodau gwahanol. Os ydych chi'n credu bod eich meddwl yn ddigon craff i'ch cael chi i ddiweddglo, rydyn ni'n awgrymu eich bod chi'n lawrlwytho'r fersiwn ddiweddaraf o'r ap o'r fan hon am ddim.

Nodweddion Allweddol Yr Ap

 • Mae'r ap yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ac yn hawdd ei ddefnyddio.
 • Angen cofrestru cyfrif i gael mynediad at nodweddion.
 • Mae gwahanol roddion gan gynnwys pwyntiau yn hygyrch i'w defnyddio.
 • Ennill pwyntiau trwy gymryd rhan y tu mewn
 • Bydd hyd yn oed yr enillydd yn rhoi cyfle i gystadlu mewn cystadleuaeth ARD.
 • Yma gall y gamers gael Fun Mitraten yn chwarae y tu mewn i sioe gwis boblogaidd.
 • Gall dau enwog gan gynnwys chwaraewyr gwrywaidd a benywaidd llwyddiannus gystadlu'n fyw ar Deledu NDR.
 • Os bydd chwaraewr yn cynnal y chwe rownd gyntaf, yna bydd yn cael cyfle i chwarae gyda Ten App Player.
 • Mae rhyngwyneb defnyddiwr yr Ap yn gyfeillgar i ffonau symudol.

Cipluniau o'r App

Sut i Lawrlwytho Ap Cwis ARD

Allan yna mae gwahanol lwyfannau yn hygyrch i lawrlwytho'r Ap ARD. Ond nid yw gwefannau o'r fath yn ddibynadwy a gallent ddarparu ffeiliau Apk llygredig. Felly mewn sefyllfa o'r fath, gall defnyddwyr Android ymddiried yn ein gwefan oherwydd dim ond y fersiwn wedi'i diweddaru o'r Apk yr ydym yn ei darparu o'r fan hon.

I lawrlwytho'r fersiwn diweddaraf o Ap Cwis ARD cliciwch ar y botwm cyswllt lawrlwytho a ddarperir y tu mewn i'r erthygl. Ar ôl i chi wthio'r botwm cyswllt lawrlwytho, bydd eich lawrlwythiad yn cychwyn yn awtomatig. Ar ôl lawrlwytho'r ffeil, dilynwch y camau isod ar gyfer gosod a defnyddio apk yn llyfn.

 • Yn gyntaf, caniatewch y Ffynonellau Anhysbys o'r gosodiad symudol.
 • Yna lleolwch y ffeil sydd wedi'i lawrlwytho o'r adran storio symudol.
 • Dechreuwch y broses osod trwy wasgu'r botwm gosod.
 • Unwaith y bydd y gosodiad wedi'i gwblhau, ewch i'r ddewislen symudol ac agorwch yr app.
 • Cofrestrwch eich hun ar y platfform a mwynhewch wahanol gwestiynau.

Efallai yr hoffech chi lawrlwytho hefyd

Roli APK

Cwestiynau Cyffredin
 1. A yw'n Rhad ac Am Ddim Cael Lawrlwytho Ap Cwis ARD?

  Ydy, mae'r fersiwn ddiweddaraf o App player yn hollol rhad ac am ddim i'w lawrlwytho o'r fan hon. Yn syml, cliciwch ar y ddolen lawrlwytho a ddarperir a mwynhewch gemau Cwis Duel Olympus ar-lein diddiwedd am ddim.

 2. A yw'n Ddiogel Gosod Y Ffeil Apk?

  Mae'r fersiwn Android yr ydym yn ei gynnig yn sefydlog ac yn weithredol i'w ddefnyddio. Hyd yn oed fe wnaethom osod yr App y tu mewn i ddyfeisiau Android lluosog ac yn ei chael hi'n ddiogel i'w osod.

 3. A yw'n Bosibl Lawrlwytho Ap Fersiwn Ddiweddaraf O Google Play Store?

  Na, nid yw'r App Android yn hygyrch i'w lawrlwytho o Play Store. Fodd bynnag, gall defnyddwyr Android ei lawrlwytho'n hawdd o'r fan hon gydag opsiwn un clic.

Casgliad

Mae'r Apk File yn gwbl ddiogel i'w lawrlwytho a gellir ei osod dros Google Play Store. Oherwydd rhai rhesymau, ni all gwahanol ddefnyddwyr ffonau symudol lawrlwytho'r fersiwn wedi'i diweddaru o Play Store. Gan ganolbwyntio ar y broblem hon fe wnaethom ddarparu'r fersiwn wedi'i diweddaru o Ap Ard Quiz ar ein gwefan am ddim.

Lawrlwytho'r Dolen