Stori Campfa Bocsio Apk Lawrlwythiad 2023 Ar gyfer Android [Datgloi]

Fe wnaethon ni rannu nifer o wahanol gemau gweithredu a chwaraeon ar gyfer defnyddwyr Android. Ac mae hyd yn oed y rhan fwyaf o'r cynnwys cyhoeddedig yn cael ei hoffi a'i rannu gan ddefnyddwyr ffonau symudol. Ond y tro hwn daethom â chymhwysiad gemau chwaraeon newydd ar gyfer defnyddwyr ffonau clyfar o'r enw Boxing Gym Story Apk.

Er bod yna wahanol gemau bocsio y gellir eu lawrlwytho yno. Mae hyd yn oed cymwysiadau hapchwarae hygyrch yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho a'u gosod. Ond pan fyddwn yn siarad am y profiad hapchwarae ac arian diderfyn yna mae'n is na'r cyfartaledd.

Felly oherwydd profiadau hapchwarae gwael, nid yw'n well gan lawer o chwaraewyr osod cymwysiadau o'r fath. Gan ganolbwyntio felly ar brofiad y defnyddiwr a'u cysur, lluniodd datblygwyr y cymhwysiad stori bocsio underdog newydd hwn. Lle mae pob manylyn wedi'i ddylunio'n ofalus.

Mae Gêm Stori Campfa Bocsio yn rhedeg o amgylch Gym a Bocsio. Lle mae angen i'r chwaraewr hyfforddi ac addasu i wahanol sgiliau. Felly gall ef / hi gymryd rhan mewn twrnameintiau i arddangos eu sgiliau a'u talent gan gynnig symudiadau smart.

Felly mae modd lawrlwytho a gosod y Mod Storio Campfa Bocsio o Google Play Store. Ond yno mae'n cael ei roi yn y categori tanysgrifiad premiwm. Felly os yw rhywun yn ceisio cyrchu'r cymhwysiad hapchwarae. Yna mae angen iddo / iddi brynu trwydded Boxing Gym Story Mod Apk yn gyntaf.

Fodd bynnag, mae'r terfyn pris yn isafswm ond yn dal i ystyried y broblem fforddiadwyedd. Rydyn ni'n cyflwyno yma Apk Mod Stori Boxing Gym ar gyfer defnyddwyr Android. Gan na fydd lawrlwytho'r Gêm 2D byth yn gorfodi'r chwaraewr i brynu tanysgrifiad premiwm.

Yma bydd y gameplay yn gosod ac yn hygyrch am ddim. Os ydych chi wedi bod yn aros am blatfform ar-lein perffaith lle gall chwaraewyr gyrchu gameplay yn hawdd am ddim. Yna rydych chi yn y lle iawn oherwydd yma mae modd cyrraedd Pencampwr Bocsio dros un clic.

Mwy Am Stori Campfa Bocsio Apk

Gêm chwaraeon gystadleuol ar-lein yw Game Boxing Gym Story Apk a ddatblygwyd ac a ddyluniwyd gan KairoSoft. Mewn geiriau eraill, pe baech chi'n galw'r gêm hon yn enw Boxing Gym Story KairoSoft. Yna bydd y peth iawn oherwydd ei fod wedi'i strwythuro'n llawn o dan fonitro KarioSoft.

Pan fyddwn yn archwilio'r cymhwysiad hapchwarae yn ddwfn nag y daethom o hyd i wahanol nodweddion allweddol y tu mewn. Sy'n cynnwys Marchnata Cefnogwyr, Uwchraddio Cyfleusterau, Baddonau Sba, Caffeterias Dosbarth Uchel, Hyfforddwyr Llogi, Bocswyr Trên, Campfa Unigryw, Amgylchedd Personol a Chwyddo Llawn.

Mae angen sgiliau ymladd da i chwarae y tu mewn i ffeil Game Apk. Heb ddawn bocsio, mae'n amhosib ennill gemau rhydd yn erbyn gwrthwynebwyr. Os oes gennych chi sgiliau hyfforddwr proffesiynol ac yn barod i fwynhau gemau taledig yna gosodwch ffeil Gym Story Apk a mwynhewch alluoedd unigryw'r Gym.

Manylion APK

EnwStori Campfa Paffio
fersiwnv1.3.0
Maint40 MB
DatblygwrKairosoft Co, Cyf
Enw'r Pecynnet.kairosoft.android.bocsio
PrisAm ddim
Android gofynnol4.4 a Byd Gwaith
Categorigemau - Chwaraeon

Er bod KarioSoft yn enwog am weithgynhyrchu gwahanol Gemau Sgiliau Bocswyr. Ond ymhlith y gemau diweddaraf a ddyluniwyd gan Kairosoft News, Boxing Gym yw'r un gorau a mwyaf perffaith. Cofiwch y mod gorau lawrlwytho gêm rhad ac am ddim-i-chwarae yn rhedeg o amgylch Campfa, Cyfleusterau, Amgylchedd, Dosbarth Uchel a Hyfforddwyr.

Y pwynt pwysig yw, heb gyflogi hyfforddwyr, nad yw'n bosibl gwella sgiliau bocsio a mwynhau mwy o fuddugoliaethau. Ar ben hynny, mae uwchraddio Campfa hefyd yn bwysig i bweru'ch sgiliau gan gynnwys gallu ymosod. Po fwyaf y byddwch chi'n llwyddo i uwchraddio sgiliau, y mwyaf y byddwch chi'n dysgu sut i drechu'r gwrthwynebydd ac ennill gwregys y bencampwriaeth.

Os ydych chi'n credu bod gennych chi'r ddawn i hyfforddi paffiwr da ac yn barod i ragori yn eich sgiliau y tu mewn i'r gêm fersiwn ddiweddaraf. Yna beth ydych chi'n aros amdano? Dadlwythwch y fersiwn wedi'i diweddaru o Apk Stori Boxing Gym o yma. A mwynhewch adeiladu bocsiwr perffaith yn cynnig gwasanaethau gwahanol.

Nodweddion Allweddol Yr Apk

Mae'r fersiwn diweddaraf Android o'r app hapchwarae rydym yn ei gynnig yn cael ei ystyried yn llawn cyfleoedd. Yma yn yr adran hon o'r gêm, rydyn ni'n mynd i drafod y manylion hynny yn gryno. Bydd darllen y gêm pwyntiau Apk yn helpu i ddeall yn hawdd.

 • Gellir cyrchu'r ap hapchwarae o Play Store.
 • Mae'r holl gyffro a'r adnoddau gameplay sydd ar gael y tu mewn i'r lawrlwythwr mod gorau yn rhad ac am ddim.
 • Mae angen Rhwydweithiau Wi-Fi i chwarae gêm.
 • Ond y broblem yw ei fod yn cael ei roi yn y categori premiwm.
 • Yma ar ein gwefan, mae'n rhad ac am ddim i'w lawrlwytho.
 • Mae hyn yn golygu bod y fersiwn mod llawn yn gyraeddadwy.
 • Gall chwaraewyr fwynhau chwarae gemau cyfeillgar gyda bocswyr newydd.
 • Mae hyd yn oed y gameplay yn cynnig y cyfle i logi rheolwyr ariannol ar gyfer gwell rheolaeth.
 • Bydd yr opsiwn gosodiad arferol yn helpu i addasu rheolyddion cyffwrdd.
 • Yma bydd y chwaraewyr yn dod o hyd i nodweddion gwahanol gan gynnwys athletwyr.
 • Nid oes angen cofrestru.
 • Ni fydd y gamer byth yn gofyn am brynu tanysgrifiad premiwm.
 • Ni chaniateir unrhyw hysbysebion trydydd parti.
 • Mae rhyngwyneb defnyddiwr yr Ap yn gyfeillgar i ffonau symudol.

Cipluniau o'r App

Sut i Lawrlwytho Stori Campfa Bocsio Apk

Pan fyddwn yn trafod yn union am lawrlwytho'r fersiwn wedi'i diweddaru o ffeiliau Apk. Gall defnyddwyr Android ymddiried yn ein gwefan oherwydd dim ond gemau Android sydd wedi'u gosod ymlaen llaw rydyn ni'n eu cynnig. Ystyried y cymorth defnyddiwr a pha mor gyfforddus ydynt.

Fe wnaethom gyflogi tîm arbenigol a fydd nid yn unig yn archwilio'r ceisiadau. Ond byddant hefyd yn sicrhau bod y ffeiliau Apk sydd wedi'u gosod yn weithredol ac yn rhydd o malware. I lawrlwytho'r fersiwn wedi'i diweddaru o Boxing Gym Story Apk KairoSoft cliciwch ar y ddolen a roddir.

Ar ein gwefan, mae yna ddigon o wahanol gemau chwaraeon y gellir eu cyrchu. Os oes gennych ddiddordeb mewn archwilio'r cymwysiadau hapchwarae chwaraeon hynny. Yna mae'n rhaid i chi ddilyn yr URLau a grybwyllwyd. Pa rai yw Hyfforddwr Kunoichi Apk ac Cliciwr Ymladdwr Bwyd Apk.

Cwestiynau Cyffredin
 1. Ydyn Ni'n Darparu Stori Campfa Bocsio Dim Mod Apk?

  Yma rydym yn cyflwyno fersiwn swyddogol a modded o gameplay ar gyfer chwaraewyr. Yn syml, gosodwch unrhyw un o'r Ap hapchwarae a ddarperir a mwynhewch chwarae gemau cyfeillgar yn erbyn bocswyr newydd.

 2. A yw'n Deilwng Gosod yr Apk?

  Ie, dyma ni sy'n hoff o focsio yn mynd i fwynhau ymladd yn erbyn chwaraewyr amser real ar-lein. Gall hyd yn oed chwaraewyr llogi hyfforddwyr proffesiynol ar gyfer meithrin sgiliau.

 3. A all Gamers Android Lawrlwytho Stori Campfa Bocsio (Datgloi) Fersiwn O Google Play Store?

  Na, nid yw'r fersiwn datgloi o'r App hapchwarae yn hygyrch i'w lawrlwytho o Play Store. Os oes gan unrhyw chwaraewyr ddiddordeb mewn gosod ffeil Mod Apk, yna gall ef / hi ei lawrlwytho'n hawdd o'r fan hon.

Casgliad

Hyd yn hyn dyma'r cymhwysiad hapchwarae efelychydd gorau a mwyaf hygyrch ar gyfer chwaraewyr Android. Os oes gennych ddiddordeb ac yn barod i archwilio'r App. Na lawrlwythwch Apk Stori Boxing Gym o'r dudalen hon a mwynhewch wahanol dwrnameintiau a chyfleusterau.

Lawrlwytho'r Dolen