Dadlwythwch CarTube Apk 2022 Ar gyfer Android [Android Auto App]

Mae mwyafrif helaeth y defnyddwyr Android yn defnyddio Android Auto Apps y tu mewn i'w cerbydau i weithredu chwaraewyr cyfryngau yn esmwyth. Hyd yn oed, yn ogystal, mae'n well gan lawer o ddefnyddwyr Android ddefnyddio'r Apps y tu mewn i'w dyfeisiau Android. Os ydych chi'n cael trafferth cyrchu YouTube ar eich dyfais Android, rydyn ni'n argymell CarTube i chi.

Mae'r Android Auto App yn a fersiwn wedi'i haddasu o YouTube. Mae wedi'i gynllunio'n arbennig ar gyfer pobl sy'n defnyddio chwaraewyr ceir mewn ceir nawr. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae AA Apps wedi dod yn boblogaidd iawn ymhlith defnyddwyr Android gan nad oes angen unrhyw nodweddion ychwanegol arnynt er mwyn i'r prif swyddogaethau weithredu.

Ar ben hynny, ni fydd yr Apps byth yn gofyn i'r defnyddiwr uwchraddio i danysgrifiad premiwm. Yn ogystal, ni fydd byth yn arddangos y gwallau hyn nac unrhyw fygiau wrth geisio cyrchu'r prif ddangosfwrdd. Rydym yn awgrymu'n gryf eich bod yn ymweld â'n gwefan os oes gennych ddiddordeb mewn lawrlwytho'r ffeil Apk.

Beth yw CarTube Apk

Mae CarTube App yn App Auto Android ar-lein sy'n cael ei ddatblygu gan ganolbwyntio ar berchnogion ceir. Gan fod AA Apps yn nodweddiadol yn bodoli y tu mewn i chwaraewr cyfryngau eich car. Bydd sefydlu cysylltedd llwyddiannus y tu mewn i'r chwaraewr cyfryngau hwnnw yn eich galluogi i wylio llyfrgell helaeth o fideos YouTube yn uniongyrchol.

Am ddeall y rhesymeg y tu ôl i gynnig YouTube gan ddefnyddio enw gwahanol. Rydym yn argymell defnyddwyr Android i ddarllen yr erthygl hon yn ofalus. Yma, byddwn yn sôn am y manylion gan gynnwys y rhesymau pam nad oes modd mynd at apiau swyddogol yn yr AA Store, ynghyd ag esboniadau allweddol.

Mae hon yn system weithredu safonol ar gyfer ceir, a dyna pam mae Android Auto Apps yn cael eu datblygu a'u gosod yn bennaf y tu mewn i geir gyrwyr. Er bod cymwysiadau o'r fath i'w cael amlaf y tu mewn i'r ceir diweddaraf a mwyaf modern, mae un anfantais sylweddol i'r system hon.

Yng ngoleuni'r ffaith mai dim ond ffeiliau a weithgynhyrchwyd yn swyddogol y bydd y system hon yn eu derbyn. Felly ni fydd modd gosod Apiau a Gemau sy'n gysylltiedig â Google Play Store y tu mewn i beiriannau o'r fath. Fodd bynnag, mae'n cefnogi ffeiliau APK Android, ond bydd ond yn caniatáu gosod ffeiliau APK Google Play Store.

Manylion APK

EnwCarTube
fersiwnv0.1.4-beta2no.
Maint4.5 MB
DatblygwrCROPORWI
Enw'r Pecynas4.fff.croporwi.cacacaca
PrisAm ddim
Android gofynnolOreo (8.0.0)
categoriapps - Adloniant

Mae hyn yn golygu, ar wahân i'w ffeiliau storfa swyddogol, na fydd byth yn caniatáu i'r ffeiliau Play Store integreiddio y tu mewn i'r chwaraewr cyfryngau. Mae hyn yn siom i'r defnyddwyr hynny sydd wedi'u plesio gan Android Auto Apps ac sy'n barod i osod CarTube Apk ar eu dyfeisiau Android.

Rhaid i chi gael mynediad i'n gwefan ac yna lawrlwytho'r ffeil Apk a'i integreiddio y tu mewn i'ch dyfais Android. Yna bydd yn cael ei osod a byddwch yn gallu cael mynediad iddo yn esmwyth heb yr angen i integreiddio ffeiliau trydydd parti. Os byddwn yn siarad am hygyrchedd uniongyrchol y cais, bydd yn gweithio'n esmwyth.

Yn ogystal, mae dwy ffordd wahanol y gallwch chi lawrlwytho'r ffeil Apk. Yn gyntaf, gall defnyddwyr Android lawrlwytho'r cymhwysiad Apk yn hawdd o'r ddolen hon gydag opsiwn un clic. Yn ail, gellir lawrlwytho'r ffeil Apk trwy osod y cymhwysiad AAStore, sydd i'w gael ar-lein.

Mae posibilrwydd hefyd o lawrlwytho'r AAStore hwn o'n gwefan. Cofiwch y bydd gosod y siop app yn caniatáu i'r defnyddiwr gael mynediad at yr holl Apps Auto Android yn uniongyrchol. Os oes gennych ddiddordeb mewn lawrlwytho'r App Cartube yn unig yna dylech ei lawrlwytho o'n gwefan.

Nodweddion Allweddol Yr Apk

Am Ddim i'w Lawrlwytho

Mae'r fersiwn am ddim o'r cais yr ydym yn ei ddarparu yma yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho o'r fan hon. Er bod llawer o ddefnyddwyr Android yn chwilio am ffeil Apk tebyg yn Google Play Store. Ond nid yw ar gael yno. Felly os ydych chi'n chwilio am fersiwn pro tebyg o'r cais yna cliciwch ar y ddolen isod.

Dim Cofrestru

Nid yw'r Fersiwn Pro o'r cais yr ydym yn ei ddarparu yma byth yn gofyn am gofrestriad na thanysgrifiad. Yn ogystal, bydd yn cynnig gwarant amser rhydd i ddefnyddwyr ynghylch gweithrediad llyfn. Gan nad yw ychwaith byth yn gorfodi'r defnyddiwr i brynu unrhyw danysgrifiad.

Rheolydd Chwaraewr Uwch

Er mwyn gwneud y broses osod yn haws, cynigiodd y datblygwyr Cartube Installer. Bydd y gosodwr yn cynorthwyo'r chwaraewyr yn ystod y gosodiad. Yn ogystal, darperir rheolydd cartube manwl gan ystyried perfformiad da a phrofiad gwell.

Hysbysebion Trydydd Parti

Yn bennaf mae cymwysiadau trydydd parti o'r fath yn cefnogi hysbysebion. Fodd bynnag, os siaradwn am y ffeil app benodol hon yna nid yw byth yn cefnogi'r hysbysebion hyn. Yn ogystal, mae angen cysylltedd llyfn ar y platfform ar gyfer ffrydio cynnwys.

Rhyngwyneb Cyfeillgar Symudol

Mae'r platfform rydyn ni'n ei gyflwyno yma yn cefnogi'r rhyngwyneb symudol yn unig. Bydd hyd yn oed y templed a ddefnyddir yma yn addasu'n awtomatig y datrysiad sy'n nôl rhyngwyneb yr app. Yn ogystal, darperir yr holl ddolenni a gwybodaeth angenrheidiol yma.

Dim Tyrchu

Mae mwyafrif y defnyddwyr Android yn credu bod angen gwreiddio eu dyfeisiau i osod app cartube. Ond mae'r realiti yn hollol wahanol, oherwydd gellir gosod y cais ar ddyfeisiau nad ydynt wedi'u gwreiddio. Gosodwch yr App ac agorwch y cartube. Yna cyrchwch far gwaelod yr app i gael mwy o fanylion ac addasu.

Cipluniau o'r App

Sut i Lawrlwytho Ffeil Apk CarTube

Mae yna ychydig o bethau y mae angen i ni fynd i'r afael â nhw cyn i ni neidio'n syth i osod ac integreiddio ffeiliau Apk. Y cam cyntaf yw lawrlwytho'r ffeil Apk, ac am hynny gall defnyddwyr Android ymddiried yn ein gwefan. Ers yma ar ein gwefan, dim ond ceisiadau dilys, real a gweithredol rydyn ni'n eu rhannu.

Fel rhan o'n hymdrech i sicrhau bod y defnyddwyr yn cael eu diddanu gan y cynnyrch cywir. Fe wnaethom osod yr un ffeiliau dros wahanol ddyfeisiau i sicrhau bod y ffeiliau'n rhydd o malware ac yn hawdd eu defnyddio. Er mwyn lawrlwytho'r fersiwn wedi'i diweddaru o App Cartube, cliciwch ar y ddolen ganlynol.

Mae yna eisoes nifer o wahanol gymwysiadau ar gael ar ein gwefan sy'n gysylltiedig yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol â'r app hwn. I gael mynediad at apiau eraill sydd wedi'u cysylltu'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol â'r ap hwn, dilynwch y dolenni a ddarperir. Mae nhw AAStore APK a Ap RFID AutoSweep.

Casgliad

Nid oes gwell cyfle i ddefnyddwyr Android na hwn wylio fideos YouTube ar-lein am ddim. Os ydyn nhw'n cael trafferth cyrchu'r platfform trwy ddefnyddio'r rhaglen swyddogol. Yna dylent lawrlwytho CarTube Apk a mwynhau cynnwys adloniant diderfyn am ddim heb unrhyw gyfyngiad.

Cwestiynau Cyffredin
 1. Ydyn Ni'n Darparu Fersiwn Mod o Ap?

  Ydym, dyma ni'n darparu'r fersiwn wedi'i haddasu o YouTube ar gyfer defnyddwyr Android.

 2. A yw'n Ddiogel Gosod yr Apk?

  Ydy, mae'r cymhwysiad rydyn ni'n ei ddarparu yma yn gwbl ddiogel i'w osod a'i ddefnyddio.

 3. A oes angen Cofrestru neu Fewngofnodi ar yr Ap?

  Na, nid yw'r cais byth yn gofyn am unrhyw gymwysterau mewngofnodi.

 4. A yw'n rhad ac am ddim i lawrlwytho Mod Apk Cartube?

  Ydy, ystyrir bod y ffeil Apk yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho.

 5. A yw'n Hygyrch i'w Lawrlwytho O'r Play Store?

  Na, nid yw apiau o'r fath a gefnogir gan drydydd parti yn hygyrch yn Play Store.

 6. A yw'n Deilwng Gosod Apk?

  Ydy, mae'r ffeil app yn cael ei ystyried yn gynhyrchiol ac yn ffrwythlon i'w ddefnyddio.

 7. A yw App yn Cefnogi Nodweddion Chwarae?

  Oes, yma gall y defnyddwyr gael mynediad at opsiynau chwarae gyda photensial llawn.

Lawrlwytho'r Dolen

Leave a Comment