Lawrlwytho Ap Papur Newyddion Eenadu Telugu Ar gyfer Android [2023]

Mae strategaeth wleidyddol y byd yn newid yn gyflym oherwydd ansefydlogrwydd economaidd. Mae hyd yn oed y byd i gyd o dan argyfwng economaidd oherwydd y broblem bandemig gan gynnwys India. Yn y senario hwn, rydym yn ôl gyda'r apk Android newydd hwn o'r enw Eenadu Telugu News Paper App.

Un o'r prif resymau dros ddatblygu'r Ap Papurau Newyddion Telugu hwn yw rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i bobl am ddatblygiadau diweddar. Datblygiadau fel materion pandemig a materion rhyng-geopolitical sy'n cynnwys perthnasoedd Tsieina-India a'u hanghydfodau. 

Mae'r byd yn dioddef yn ddifrifol o newyn, diweithdra, ymfudwyr ac argyfyngau economaidd oherwydd problem COVID. Hyd yn oed y tu mewn i India, ni all pobl gadw troed y tu allan i'w cartrefi oherwydd y cloi cryf. Yn y sefyllfa hon, dim ond llwyfannau sy'n gysylltiedig â newyddion yw'r unig ffynhonnell o ddatblygiad diweddar.

Hyd yn oed allan yna, mae llwyfannau newyddion gwahanol yn gyraeddadwy i ddysgu ac astudio datblygiadau diweddar. Ond y broblem yw bod rhai o'r llwyfannau hynny yn anffyddlon ac nad ydynt yn ddibynadwy. 

Eenadu Telugu News Papers Apk yw un o'r fforymau gorau a mwyaf dilys i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y datblygiadau diweddaraf. Mae Ap Eenadu yn cynnig data a gasglwyd o wahanol ffynonellau o dan un ymbarél.

Daw'r app Eenadu News hwn o dan y categori newyddion a chylchgrawn oherwydd ei nodweddion unigryw. Y defnyddwyr symudol hynny sy'n perthyn i Hyderabad, Telangana a Pardesh. Ac eisiau gwybod am y datblygiad diweddar y tu mewn i daleithiau yn ogystal ag yn y brifddinas nag yr awgrymwn i ddefnyddwyr o'r fath lawrlwytho a gosod Eenadu News App.

Beth yw Papur Newyddion Eenadu Telugu Apk

Mae Eenadu News Apk yn blatfform newyddion a ddatblygwyd yn arbennig ar gyfer defnyddwyr symudol Indiaidd sy'n perthyn i Hyderabad, Telangana a Pardesh. Pwy sydd â'r llyn mynediad i'r datblygiadau diweddaraf y tu mewn i wahanol daleithiau India? Nid yn unig interstates ond hefyd yn darparu'r wybodaeth ddiweddaraf am o fewn-newidiadau.

Mae rhyng-berthnasau yn cynnwys y tensiynau diweddar rhwng India a Tsieina. Sut mae'r Tsieineaid yn ymateb i droseddau Indiaidd? Sut ceisiodd India ddatrys y problemau gyda Tsieina a Burma? Hyd yn oed Sut mae India yn datrys y newyn a'r diweithdra y tu mewn i'r wlad oherwydd problemau pandemig?

Mae hyn yn golygu bod gosod yr Ap rhad ac am ddim hwn y tu mewn i'ch ffôn clyfar nid yn unig yn rhoi gwybod i ddefnyddwyr ffonau symudol am newidiadau diweddar a ddigwyddodd yn y wlad. Ond mae hefyd o fudd i thMae'r defnyddiwr yn darparu union wybodaeth ynghylch clefyd COVID a'r mesur rhagofalus.

Manylion APK

EnwPapur Newyddion Eenadu Telugu
fersiwnv4.5
Maint33 MB
DatblygwrMentrau Ushodaya Pvt Ltd.
Enw'r Pecyncom.eenadu
PrisAm ddim
Android gofynnol4.1 a Byd Gwaith
Categoriapps - Newyddion & Chylchgronau

Mae'r Ap swyddogol yn cwmpasu pob erthygl fanwl a all fod o fudd i'r defnyddiwr ac i wneud erthyglau'n ddeniadol, fe wnaethant ychwanegu gwahanol luniau a fideos. Ar ben hynny, ychwanegodd y datblygwyr y nodwedd Newyddion Torri, Push hwn y tu mewn i Ap rhad ac am ddim. Sy'n rhoi gwybod i'r defnyddiwr am ddatblygiadau diweddar os nad oedd ef / hi wedi agor yr Ap ePaper.

Bydd hyd yn oed gosod yr Ap swyddogol hwn yn galluogi'r defnyddiwr i ddarllen ei horosgop dyddiol. Os oeddech chi'n hoffi unrhyw erthygl neu newyddion ac eisiau ei rannu gyda'ch ffrindiau. Yna gallwch chi wneud hynny'n uniongyrchol trwy'r cownter cyfryngau cymdeithasol y gellir ei gyrraedd y tu mewn i'r App ePaper.

Nodweddion Allweddol Yr Ap

Fodd bynnag, mae'r App swyddogol hwn yn llawn nodweddion unigryw ac nid yw'n bosibl sôn am yr holl nodweddion hynny yma. Ond gan ganolbwyntio ar gymorth defnyddwyr rydym yn llwyddo i ysgrifennu cwpl o nodweddion craidd i lawr yma. Bydd darllen y pwyntiau allweddol hynny yn galluogi'r defnyddiwr i gael syniad cyffredinol o'r app yn hawdd.

 • Mae’r ap yn rhad ac am ddim i’w lawrlwytho ac mae’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf 24/7 am ddatblygiadau rhyng a mewnol.
 • Ychwanegir bar fflach y tu mewn i'r app lle bydd y newyddion diweddaraf bob munud yn cael ei rannu.
 • Gall defnyddwyr ddod o hyd i wahanol erthyglau sy'n ymwneud â gwahanol weithgareddau.
 • I wneud erthyglau yn fwy deniadol ychwanegodd y tîm cymorth wahanol ddelweddau a fideos.
 • Bydd y nodwedd hysbysiadau gwthio yn galluogi'r defnyddiwr i ddarllen y newyddion diweddaraf dros far uchaf y sgrin symudol.
 • Gall hyd yn oed defnyddwyr ddarllen ei horosgop yn rheolaidd.
 • Mae'r holl erthyglau tueddiadol yn cael eu categoreiddio i gategori ar wahân.
 • Mae gwahanol fideos diddorol hefyd yn cael eu cynnig y tu mewn i App cyfeillgar symudol.
 • Mae nodweddion rhannu uniongyrchol hefyd yn hygyrch.
 • Y defnyddiwr nodwedd gorau fel y mwyafrif y tu mewn i Sakshi Epaper App yw modd tywyll.
 • Bydd y modd newydd hwn yn helpu defnyddwyr i fwynhau Eenadu Paper Read yn esmwyth mewn golau isel.
 • Fel cymhwysiad arall, mae'r Ap Andhra Pradesh hwn yn cynnig llawer mwy o nodweddion am ddim.

Cipluniau o'r App

Sut i Lawrlwytho Ap Papur Newyddion Eenadu Telugu

Mae gan y defnyddiwr android fynediad uniongyrchol i'r fersiwn swyddogol dros Google Play Store. Ond oherwydd rhai rhesymau, nid yw'r ddolen lawrlwytho yn hygyrch yno. Gan ystyried y galw gan ddefnyddwyr gwnaethom ddarparu'r fersiwn wedi'i diweddaru o Apk File ar ein gwefan.

I lawrlwytho'r fersiwn ddiweddaraf o Ap Papur Newyddion Eenadu Telugu cliciwch ar y botwm dolen lawrlwytho a ddarperir y tu mewn i'r erthygl. Bydd eich lawrlwytho yn cychwyn yn awtomatig yn ystod yr ychydig eiliadau nesaf.

Efallai yr hoffech chi lawrlwytho hefyd

Ap Dramanice Apk

Cwestiynau Cyffredin
 1. A yw Ap Papur Newyddion Ardal Eenadu Am Ddim i'w Lawrlwytho O Yma?

  Oes, gall defnyddwyr Android lawrlwytho'r fersiwn ddiweddaraf o ffeil Apk yn hawdd o'r fan hon gydag un clic.

 2. A oes Angen Mewngofnodi Eenadu Epaper?

  Oes, mae angen manylion mewngofnodi er mwyn cyrchu'r cynnwys. Heb gofrestru na chyrchu mewngofnodi, mae'n amhosibl cael mynediad i'r prif ddangosfwrdd.

 3. A all Defnyddwyr Android Lawrlwytho Ap O Google Play Store?

  Ydy, mae'r fersiwn diweddaraf o Android App ar gael i'w lawrlwytho o Google Play Store.

Casgliad

Mae'r byd gan gynnwys India yn dioddef o Feirws Corona ac mae'n dda cael ein diweddaru ar ddatblygiadau diweddar. Felly gall pobl ymdopi â'r sefyllfa yn hawdd heb roi eu hunain mewn unrhyw wrthdaro.

Darperir dolen lawrlwytho Ap Papur Newyddion Telugu Eenadu yma, y ​​cyfan sydd angen i chi ei wneud yw clicio ar y botwm dolen lawrlwytho a chael y newyddion diweddaraf ynghylch unrhyw ddatblygiad diweddar.

Lawrlwytho'r Dolen