Lawrlwythwch Gemau Kharido Yn Apk 2023 Ar gyfer Android [Diweddarwyd]

Mae platfform hapchwarae newydd yn dod yn boblogaidd ymhlith chwaraewyr Garena Free Fire. Ydym, rydym yn sôn am y Kharido Gemau. Gan ddefnyddio'r platfform, gall FF Players ennill hyd at 100% o ddiamwntau bonws am ddim. Os ydych chi'n barod i ennill y diemwntau hynny, gosodwch Games Kharido In Apk.

Y tu mewn i Dân Am Ddim, ystyrir mai diemwntau yw'r arian premiwm a ddefnyddir i ddatgloi neu brynu gwahanol gynhyrchion hapchwarae. Sy'n cynnwys Crwyn, Effeithiau, Arfau ac Emotes ac ati. Er y tu mewn i wahanol gemau, defnyddir crwyn ac effeithiau i ddangos eu harddulliau unigryw.

Ond pan fyddwn yn siarad am y Garena Free Fire yna y tu mewn gameplay hwn. Mae'r Crwyn a'r Effeithiau hyn yn chwarae rhan bwysig wrth drechu'r gelyn. Efallai mai dim ond adnoddau cyfyngedig fydd gan y rhai sy'n newydd ac yn dechrau cymryd rhan yn y gêm.

Er mwyn manteisio ar a datgloi mwy o adnoddau, mae angen i'r chwaraewyr agor gwahanol gewyll ac anrhegion y tu mewn i'r Cyfrif Tân Am Ddim. Lle mae'r siawns o ennill adnoddau gwahanol fel Skins and Effects yn uwch. Pan rydyn ni'n cymryd rhan ac yn chwarae'r gêm y tu mewn i wahanol ddyfeisiau.

Daethom o hyd i ddau ddull gwahanol o ennill diemwntau am ddim. Naill ai gall y chwaraewyr ennill diemwntau trwy chwarae'r gêm yn rheolaidd, sy'n broses hir. Mae'r opsiwn arall yn gofyn am arian go iawn fel gwariant i ennill y diemwntau hynny.

Mewn gwirionedd, mae'n broses ddrud ac mae'r rhan fwyaf o chwaraewyr yn osgoi prynu'r diemwntau hynny. Gan ganolbwyntio felly ar broblem fforddiadwyedd, lluniodd datblygwyr yr Ap newydd hwn o'r enw Games Kharido. Am ennill bonws llawn dros ddewis unrhyw becyn.

Rydyn ni'n mynd i esbonio'r broses o brynu'r diemwntau ynghyd â bonws 100% dros y Top Up cyntaf. Felly peidiwch â phoeni am ennill bonws llawn. Os ydych chi'n barod i ennill bonws llawn yna lawrlwythwch Games Kharido In App o'r dudalen hon.

Mwy Am Gemau Kharido Yn Apk

Mae Games Kharido In Apk yn blatfform hapchwarae ar-lein a ddatblygwyd yn canolbwyntio ar chwaraewyr Android. Pwy sydd wedi bod yn chwilio am blatfform ar-lein lle gallant brynu arian gemau yn hawdd. Ar gyfer prynu gwahanol gynhyrchion hapchwarae gan gynnwys Skins and Effects.

Felly mae'r platfform wedi'i strwythuro gan ganolbwyntio ar yr holl chwaraewyr Android. Ond ar hyn o bryd, mae'r platfform yn dal cyfle Free Fire Top Up i ennill bonws o 100%. Rhaid i'r Gamers FF hynny sy'n barod i brynu'r diemwnt gan gynnwys y bonws llawn ymweld â'r cais.

Yma mae'r App gêm lawrlwytho am ddim Android yn hollol rhad ac am ddim. Nawr nid oes angen i ddefnyddwyr boeni am y dull talu a gwario arian i brynu diemwntau. Yn syml, gosodwch y fersiwn gyfredol o app a mwynhewch ychwanegiadau diddiwedd am ddim.

Manylion APK

EnwGemau Kharido Yn Apk
fersiwnv8.0
Maint9.58 MB
DatblygwrKharido
Enw'r Pecyncom.games.kharido
PrisAm ddim
Android gofynnol4.1 a Byd Gwaith
Categoriapps - Siopa

Oherwydd bod y cyfle hwn am gyfnod cyfyngedig o amser. Felly efallai na fydd y rhai a fethodd y cyfle hwn byth yn gallu ennill y bonws llawn eto. Cofiwch fod y broses o ennill bonws yn gyfyngedig i'r rhai nad ydynt byth yn newydd ac nad ydynt byth yn manteisio ar y cyfle ychwanegol hwn.

Mae rhai pwyntiau allweddol y mae angen i gamers FF eu deall. Mae'n debyg os yw chwaraewr yn dewis prynu 500 o ddiamwntau gan ddefnyddio'r platfform. Yna cynigir iddo/iddi ennill 500 o ddiamwntau mewn bonws am ddim.

Y rhai sy'n prynu'r diemwntau gan ddefnyddio'r platfform ond nad ydyn nhw wedi derbyn y bonws. Yn gallu hawlio eu bonws â llaw. Y cyfan sydd angen ei wneud yw mynd i'r tab Digwyddiad a dewis y digwyddiad. Yna dewiswch yr opsiwn bonws a'i hawlio. Os oes gennych ddiddordeb yna ewch i Games Kharido In Apk Top Up.

Sut i Ennill Bonws mewn Apiau Fel Gemau Kharido

Fel y dywedwyd uchod ein bod ni yma wedi sôn am bob cam ar gyfer ennill y bonws llawn. Felly dilynwch y camau a grybwyllir isod yn ofalus. A bydd yn arwain y gamer tuag at ennill bonws 100% am ddim heb unrhyw ymdrech ychwanegol.

 • Yn gyntaf, lawrlwythwch y fersiwn wedi'i diweddaru o ffeil Apk oddi yma.
 • Nawr ei osod y tu mewn i'ch ffôn clyfar.
 • Peidiwch byth ag anghofio galluogi ffynonellau anhysbys o osodiadau Android.
 • Agorwch yr App rhyngwyneb hawdd ei ddefnyddio a bydd yn eich llusgo i'r brif dudalen.
 • Dewiswch y Gameplay Tân Am Ddim Garena.
 • Mewngofnodi i'r gêm gan ddefnyddio Game ID neu Facebook.
 • Ar ôl i chi fewngofnodi i'r platfform hapchwarae.
 • Nawr ewch i dab y digwyddiad a dewis yr achlysur.
 • Bydd rhestr hir yn cael ei harddangos ar y sgrin gyda chynigion gwahanol.
 • Dewiswch y cynnig a phrynwch y diemwntau.
 • Nid oes angen cyfleuster bancio net i ennill y gemau hynny.
 • Ar ôl prynu diemwntau trwy'r App, bydd y bonws yn cael ei adneuo'n awtomatig i'ch cyfrif hapchwarae.

Cipluniau o'r App

Sut i Lawrlwytho Gemau Kharido Yn Apk

Os byddwn yn siarad am lawrlwytho'r fersiwn wedi'i diweddaru o'r ffeiliau Apk. Gall defnyddwyr Dyfais Android ymddiried yn ein gwefan oherwydd ar ein gwefan dim ond Apiau dilys a gwreiddiol rydyn ni'n eu rhannu. Er mwyn sicrhau y bydd y defnyddiwr Ffôn yn cael ei ddifyrru gyda'r cynnyrch cywir.

Mae ein tîm arbenigol yn gosod y ffeil Apk dros wahanol ddyfeisiau Android. A gwnewch yn siŵr bod y rhaglen hapchwarae yn rhydd o malware ac yn gwbl weithredol. Ar gyfer lawrlwytho'r fersiwn ddiweddaraf o Games Kharido. Cliciwch ar y ddolen a roddwyd.

Y rhai sydd â diddordeb mewn archwilio mathau tebyg o Apiau. Rhaid ymweld â'r dolenni a grybwyllir oherwydd bod y rheini hefyd yn cael eu defnyddio i brynu gwahanol arian premiwm gêm. Sy'n cynnwys Codashop Pro 2020 Apk ac CodaShop APK.

Cwestiynau Cyffredin
 1. A yw Gemau Tân Am Ddim Kharido Mewn Apk Am Ddim i'w Lawrlwytho?

  Ydy, mae'r fersiwn ddiweddaraf o ffeil Apk gêm lawrlwytho am ddim Android yn hollol rhad ac am ddim i'w lawrlwytho gydag un clic. Dadlwythwch y gêm yn uniongyrchol a mwynhewch adnoddau rhad ac am ddim gan gynnwys FF Diamonds.

 2. A yw'n Ddiogel Gosod Ap Kharido Diamond?

  Nid ydym yn sicrhau unrhyw warantau, eto fe wnaethom osod yr Ap a'i ganfod yn weithredol. Felly rydym yn argymell bod defnyddwyr Android yn gosod a datgloi gemau ar eich menter eich hun.

 3. A all Gamers Android Lawrlwytho Ap O Google Play Store?

  Na, nid yw'r offeryn a ddarperir yn hygyrch i'w lawrlwytho o Google Play Store. Os oes gan unrhyw FF Gamers ddiddordeb yna gall ef / hi ei lawrlwytho'n hawdd o'r fan hon gydag un clic.

Casgliad

Dyma'r cyfle gorau i Gamers Tân Am Ddim ennill diemwntau am ddim gyda bonws 100%. Dros y FF Up Up cyntaf gan ddefnyddio'r platfform a grybwyllwyd. Os ydych chi'n barod i ennill hyd at 1000 o ddiamwntau am ddim yna gosodwch Gemau Kharido In Apk y tu mewn i'ch ffôn clyfar.

Lawrlwytho'r Dolen