KineMaster Dragon Apk Download Ar gyfer Android [Mod]

Offeryn golygu Android o'r radd flaenaf yw KineMaster a ddatblygwyd yn bennaf ar gyfer defnyddwyr Android. Fodd bynnag, mae fersiwn swyddogol yr App Android yn un premiwm ac mae angen tanysgrifiad i gael mynediad at offer golygu. Gan ganolbwyntio felly ar ddull hawdd, dyma ni'n cyflwyno'r Ddraig KineMaster newydd.

Yn y bôn, mae'r fersiwn wedi'i addasu o'r cais rydyn ni'n ei ddarparu yma yn hollol rhad ac am ddim i'w lawrlwytho. Ymhellach, mae gosod yr App Android penodol yn galluogi defnyddwyr symudol i olygu tunnell o fideos fel gweithwyr proffesiynol. Ydy, mae'r cymhwysiad yn cynnig mynediad i dunelli o wahanol effeithiau a hidlwyr ar-lein.

Nawr mae defnyddio'r cydrannau allweddol hyn yn galluogi'r golygyddion i gyfansoddi fideos sydd wedi'u golygu'n berffaith. Cofiwch y gellir allforio'r fideos mewn gwahanol fformatau ffeil. Mae'n golygu y bydd defnyddwyr ffonau symudol yn mwynhau golygu a ffrydio fideos wedi'u golygu'n broffesiynol. Felly gosodwch y Golygydd Fideo a mwynhewch nodweddion golygu proffesiynol.

Beth yw KineMaster Dragon Apk?

Mae KineMaster Dragon App yn offeryn golygu fideo Android ar-lein a gefnogir gan drydydd parti. Yma mae fersiwn mod y golygydd yn caniatáu i ddefnyddwyr symudol olygu nifer ddiddiwedd o fideos fel gweithwyr proffesiynol. Ymhellach, mae hefyd yn darparu mynediad am ddim i lawer o wahanol elfennau premiwm gan gynnwys Hidlau, Effeithiau, a Llyfrgell Gerddoriaeth.

Mae mwyafrif y ffonau smart Android sydd newydd gael eu lansio yn cefnogi'r golygydd fideo hwn sydd wedi'i adeiladu. Ac eto, mae'r golygyddion hynny'n cynnig gweithrediadau sylfaenol. Mae hyn yn golygu efallai na fydd defnyddwyr ffonau symudol yn gallu perfformio fel golygyddion proffesiynol. Nid yw hyd yn oed yr hen ffonau smart byth yn cefnogi'r golygyddion fideo hyn oherwydd cyfyngiadau adnoddau.

Er bod y farchnad Android eisoes yn gorlifo â thunelli o wahanol Olygyddion Fideo. Ac eto mae mwyafrif y golygyddion hynny yn rhai premiwm eu natur ac angen tanysgrifiad. Mae'r rhai sy'n rhad ac am ddim i gael mynediad iddynt yn gwneud hysbysebion cymorth. Yn ogystal, mae'r golygyddion rhad ac am ddim yn gyfyngedig ac yn gyfyngol eu natur.

Felly canolbwyntio ar yr holl broblemau hyn a materion tanysgrifio. Yma rydym yn ffodus i gyflwyno'r golygydd fideo addasedig newydd hwn ar gyfer defnyddwyr Android. Yn syml, gosodwch y fersiwn ddiweddaraf o KineMaster Dragon Download a mwynhewch dunelli o wahanol offer golygu proffesiynol premiwm am ddim. Rydym hefyd yn argymell defnyddwyr ffonau symudol i osod ac archwilio'r Apiau Mod amgen gorau hyn ar gyfer defnyddwyr symudol, sef Kinemaster Diamond APK ac Ap Diemwnt KineMaster Apk.

Manylion APK

EnwKineMaster Draig
fersiwnv4.13.7.15948.GP.FONT
Maint79.3 MB
DatblygwrKineMasterFree
Enw'r Pecyncom.nexstreaming.app.kinemasterfree
PrisAm ddim
Android gofynnol5.0 a Byd Gwaith

Offer Golygydd Uwch

Yma y tu mewn i Android Apk, bydd defnyddwyr symudol yn dod o hyd i dunelli o wahanol offer golygu sy'n hollol rhad ac am ddim. Nawr mae defnyddio'r offer golygydd penodol yn galluogi defnyddwyr symudol i gyfansoddi fideos sinematig proffesiynol. Cofiwch fod yr offer golygyddol hefyd yn cynnwys hidlwyr ac effeithiau modern.

Llyfrgell Gerddoriaeth Fwyaf

Mae'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr Android wrth eu bodd yn defnyddio'r tonau cerddorol anhygoel hyn. Fodd bynnag, mae mwyafrif y tonau cerddorol hygyrch hynny wedi'u diogelu gan hawlfraint. Mae hyn yn golygu efallai na fydd defnyddwyr ffonau symudol yn gallu defnyddio cerddoriaeth o'r fath a ddiogelir gan hawlfraint y tu mewn i fideos. Fodd bynnag, mae'r llyfrgell gerddoriaeth sy'n cynnwys ffeiliau yn Fersiwn Diweddaraf KineMaster Dragon yn gwbl ddi-hawlfraint.

Trosglwyddo Cefndir

Nawr mae'r nodwedd hon yn rhywbeth deniadol ac uwch. Nid yw'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr ffonau symudol yn gyfforddus â'r cefndir rhagosodedig. Ac eto nid oes opsiwn o'r fath yn bodoli o'r blaen i ddileu'r cefndir ac ychwanegu un newydd. Fodd bynnag, nawr mae'r nodwedd Dileu Cefndir hon ar gael yma y tu mewn i'r App Android.

Recordydd Llais ac Integreiddiwr

Dylai vlogs gan gynnwys fideos Teithio gynnwys llais. Er ei bod hi'n bosibl siarad wrth recordio fideos. Ac eto, efallai y bydd mwyafrif y recordwyr yn profi'r dirgryniad hwn y tu mewn i'r llais. Nawr gan ddefnyddio'r KineMaster Dragon Android, gall defnyddwyr symudol ailrecordio eu llais yn hawdd gan ddefnyddio Voice Recorder.

Symudol Gyfeillgar ac Ymatebol

Mae'r Android Mod Apk newydd yr ydym yn ei ddarparu yma yn gwbl ymatebol ac yn gyfeillgar i ffonau symudol. Ymhellach, mae'r cymhwysiad yn cefnogi'r nodwedd olygu Multiplayer hon gan gynnwys Testun, Fideo, Sticeri, a Llawysgrifen. Cofiwch fod y cymhwysiad hefyd yn cefnogi amrywiaeth o hidlwyr ac effeithiau. Yn ogystal, defnyddiwch yr addasydd lliw ar gyfer atyniad.

Cipluniau o'r App

Sut i Lawrlwytho Apk KineMaster Dragon?

Pan ddaw i lawrlwytho'r fersiwn diweddaraf o Android Apks. Gall y defnyddwyr ffonau symudol ymddiried ar ein gwefan oherwydd yma ar ein tudalen we dim ond Apks dilys a gwreiddiol rydyn ni'n eu cynnig. Er mwyn sicrhau diogelwch y defnyddiwr symudol, fe wnaethom hefyd gyflogi tîm arbenigol proffesiynol.

Yma prif bwrpas y tîm arbenigol yw sicrhau bod y ffeil Apk a ddarperir yn sefydlog ac yn llyfn. Oni bai nad yw'r tîm yn sicr ynghylch gweithrediad llyfn, nid ydym byth yn cynnig yr Apk y tu mewn i'r adran lawrlwytho. I osod y fersiwn diweddaraf o Kine Master Dragon Download, lawrlwythwch y ffeil Apk yn gyntaf ac yna ei osod gydag un clic.

Cwestiynau Cyffredin

A yw'r Mod Apk Newydd yn Cynorthwyo Allforio Fideos Heb Dyfrnod?

Ydy, mae'r Android App Apk yn cynnig yr opsiwn llawn i allforio fideos diddiwedd heb ddyfrnod.

A yw'n Rhad ac Am Ddim Lawrlwytho Apk O Yma?

Ydy, mae'r App Android yn hollol rhad ac am ddim i'w lawrlwytho o'r fan hon gydag un clic.

A oes angen Trwydded Gofrestru neu Danysgrifio ar Ap?

Na, mae'r Ap Android rydyn ni'n ei ddarparu yma yn hollol rhad ac am ddim i'w gyrchu ac nid oes byth angen cofrestriad na thanysgrifiad.

Casgliad

Rydym yn cyflwyno'r offeryn Golygu Fideo newydd anhygoel hwn ar gyfer defnyddwyr Android. Mae gosod y fersiwn wedi'i diweddaru o KineMaster Dragon Apk yn uniongyrchol yn galluogi cefnogwyr i olygu Fideos diddiwedd fel gweithwyr proffesiynol. Ymhellach, mae'r Mod App yn cynnig mynediad i'r dewis eang hwn o wahanol gydrannau golygu gan gynnwys Hidlau, Effeithiau ac Addaswyr.

Lawrlwytho'r Dolen

Leave a Comment