Apk Lawrlwytho Logan Play Ar gyfer Android [2022]

Yn y post heddiw, rydym wedi eich cyflwyno i raglen newydd ar gyfer defnyddwyr Android Sbaeneg o'r enw Logan Play. Trwy osod y fersiwn ddiweddaraf hon o Logan Play, bydd defnyddwyr ffonau symudol yn gallu gwylio ystod eang o gynnwys. Mae hyn yn cynnwys ffilmiau, cyfresi a sianeli IPTV.

Gan mai ychydig iawn Cymwysiadau IPTV ar gael i'w lawrlwytho ar y farchnad heddiw. Mae hynny'n cynnig nodweddion tebyg fel ffrydio a lawrlwytho cynnwys heb unrhyw anhawster ar unrhyw ddyfais symudol. Prif amcan y cais hwn yw cynnig llwyfannau ar-lein o'r fath i ddefnyddwyr ffonau symudol.

Yn y bôn, mae'r cais yn fath o app adloniant. Mae'n cynnwys ffilmiau, cyfresi, sioeau teledu, a sianeli teledu premiwm y gellir eu cyrchu wrth ffrydio. Fel y soniais uchod, fe'i hystyrir ymhlith ychydig iawn o apiau lle mae'r holl nodweddion hyn yn bosibl i gael mynediad iddynt.

Er gwaethaf y ffaith bod yna lawer o gymwysiadau tebyg ar gael i'w lawrlwytho. Pam ddylai rhywun ddewis y cais penodol hwn dros y gweddill? Mae'r cwestiwn yn gyfreithlon, ond y pwynt nodedig yw bod tanysgrifiad premiwm am ddim sy'n cysylltu â ffrydio cyflym.

Yn gyffredinol, mae'r llwyfannau sydd ar gael yn cynnig llawer o gynnwys cyfoethog. Fodd bynnag, y broblem gyda'r llwyfannau hynny yw eu bod bob amser yn gofyn i chi am danysgrifiad premiwm er mwyn defnyddio'r cynnwys. Nid yw hyn yn wir gyda'r app penodol hwn. Mewn gwirionedd, mae pob nodwedd unigol yn rhad ac am ddim.

Felly, nid oes angen i'r gwyliwr brynu na chofrestru ar gyfer y cais. Y cyfan sy'n rhaid i'r gwyliwr ei wneud yw lawrlwytho'r cymhwysiad IPTV ar ei ffôn clyfar a'i osod yn y ddyfais honno. Yna gall y gwylwyr fwynhau'r holl swyddogaethau a roddir gan y cymhwysiad hwn mewn un pecyn sengl.

Yn ogystal ag ychwanegu nodweddion lluosog, roedd y datblygwyr hefyd yn integreiddio gweinyddwyr Top Notch gyda pheiriant chwilio mewnol. Prif bwrpas integreiddio'r opsiynau hyn oedd gwneud yn siŵr y byddai ffrydio mor llyfn â phosibl. Ac ni fyddai'r gwyliwr byth yn cael unrhyw broblemau wrth ei wylio.

Beth yw Logan Play Apk?

Mae Logan Play App yn gymhwysiad adloniant a ddatblygwyd yn benodol ar gyfer siaradwyr Sbaeneg. Mae hynny'n golygu bod yr holl ffilmiau, cyfresi, sianeli IPTV a Newyddion o fewn yr Ap wedi'u trosleisio i'r iaith Sbaeneg. O ganlyniad, os ydych chi'n siarad Sbaeneg ac yn ei deall, byddwch chi'n gallu mwynhau'r cynnwys yn llawn.

Argymhellir yn gryf eich bod yn galluogi is-deitlau o osodiadau ap os na allwch ddeall yr iaith. Heb isdeitlau, mae'n anodd iawn deall y cais. Er hwylustod, mae arbenigwyr wedi dosbarthu'r cynnwys yn gategorïau gwahanol i'w wneud yn hawdd mynd ato.

Yn y bôn, mae pob categori yn adlewyrchu cynnwys arbenigol yn unig. Mae angen i ddefnyddwyr ddewis y categori cywir os ydynt am chwilio a lleoli'r un cynnwys arbenigol. Premium Live, Premium HD, Premium EXT, Movistar, Live24/7, Cine 2020, Cine Plus, a Music TV yw'r prif gategorïau.

Manylion APK

EnwChwarae Logan
fersiwnv2.1
Maint9.1 MB
DatblygwrSOGANTV
Enw'r Pecynsogan.tv
PrisAm ddim
Android gofynnol4.1 a Byd Gwaith
categoriapps - Adloniant

Mae yna un nodwedd sy'n ddiddorol iawn sy'n gwneud iddo sefyll allan o'r cymwysiadau adloniant eraill, sef Music TV. Nad yw'n hygyrch y tu mewn i gymwysiadau adloniant eraill. Ond mae ar gael yma ac mae sawl sianel cerddoriaeth premiwm wedi'u cynnwys hefyd.

Yma, hoffem bwysleisio bod cynnwys premiwm HD ar gael. Hynny yw, gallwch wylio teledu, ffilmiau a chyfresi o ansawdd Manylder Uwch. Byddwch yn gallu cynyddu neu leihau ansawdd y llun o'r dudalen gosodiadau fideo. Os ydych chi eisiau mwy, yna gallwch chi lawrlwytho Logan Play App.

Nodweddion Allweddol Yr Ap

 • Nid oes angen cofrestru.
 • Nid oes angen arian i brynu.
 • Mae'r Apk yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho gydag un clic.
 • Yma mae'r ap yn cynnwys Ffilmiau, Cyfresi a Sianeli IPTV.
 • Gall defnyddwyr Android hefyd ffrydio gemau chwaraeon byw.
 • Mae'r categori Premiwm HD yno ar gyfer ffrydio HD Plus.
 • Mae'n cefnogi hysbysebion trydydd parti.
 • Defnyddir gweinyddwyr o'r radd flaenaf ar gyfer ffrydio llyfn.
 • UI y cais hawdd ei ddefnyddio.

Cipluniau o'r App

Sut i Lawrlwytho App Chwarae Logan

O ran lawrlwytho'r fersiwn ddiweddaraf o ffeiliau Apk, gall defnyddwyr android ymddiried yn ein gwefan. Mae gennym dîm proffesiynol sy'n sensitif iawn i anghenion ein defnyddwyr. Oherwydd ein polisi defnyddwyr llym. Mae ein harbenigwyr yn gallu gosod yr un ffeil ar wahanol ddyfeisiau ar yr un pryd.

Bwriad ein gwefan yw sicrhau bod ein defnyddwyr yn derbyn y cynnyrch cywir. A'u bod yn cael eu difyrru gyda'r cynnyrch cywir cyn gynted â phosibl. Felly os hoffai unrhyw un lawrlwytho'r fersiwn diweddaraf o Logan Play For Android. Ac y gall ef / hi ei wneud gydag un clic o'r dudalen hon.

Sut I Osod Y Ffeil Apk

Unwaith y bydd y ffeil Apk wedi'i lawrlwytho. Y cam nesaf gosod a defnyddio'r cais. Y defnyddwyr Android hynny sy'n cael anawsterau wrth osod y cymhwysiad. Rydym yn argymell bod y rheini'n dilyn y camau isod yn ofalus oherwydd bydd gwneud un camgymeriad yn arwain y defnyddiwr at drychineb mawr.

 • Gofynnir i ddefnyddwyr Android cyntaf lawrlwytho'r fersiwn ddiweddaraf o ffeil Apk.
 • Unwaith y bydd y llwytho i lawr wedi'i gwblhau.
 • Nawr ewch i File Manager i ddod o hyd i'r Apk wedi'i lawrlwytho.
 • Peidiwch byth ag anghofio caniatáu ffynonellau anhysbys o leoliadau symudol.
 • Nawr cliciwch ar yr Apk i gychwyn y broses osod.
 • Ar ôl cwblhau'r broses osod.
 • Nawr ymwelwch â'r ddewislen symudol a lansio'r cymhwysiad.

Efallai yr hoffech chi lawrlwytho hefyd

Apk Kocowa

Teledu KRAL Apk

Casgliad

Fel y soniasom uchod, mae Logan Play Apk yn cael ei gyfrif ymhlith yr ychydig iawn o gymwysiadau adloniant. Lle gellir cyrchu Sianeli a Ffilmiau HD Plus premiwm o dan un pecyn. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw lawrlwytho'r ffeil Apk a mwynhau'r holl nodweddion y mae'n eu cynnig.

Cwestiynau Cyffredin
 1. Ydyn Ni'n Darparu Logan Mod Apk?

  Na, dyma ni'n cynnig fersiwn swyddogol o'r cais ar gyfer defnyddwyr Android.

 2. A yw'n Ddiogel Gosod yr Apk?

  Ydy, mae'r cymhwysiad rydyn ni'n ei ddarparu yma yn gwbl ddiogel i'w osod a'i ddefnyddio.

 3. Ydy Ap yn Cefnogi Hysbysebion Trydydd Parti?

  Na, nid yw'r rhaglen byth yn caniatáu i hysbysebion trydydd parti arddangos.

Lawrlwytho'r Dolen