Locer Lovecraft Apk Download Ar gyfer Android [Diweddarwyd]

Mae “Lovecraft Locker Apk” yn Gymhwysiad Hapchwarae sydd newydd ei strwythuro lle gall chwaraewyr fwynhau rhyngweithio â merched hardd. Mae Android Game App Apk yn cael ei ystyried yn ddyluniad 2D ac mae modd ei osod ar bob Ffôn Android. Felly mae gennych ddiddordeb mewn rhyngweithio â merched deniadol, yna mae'n well ichi osod Apk ar eich dyfeisiau symudol.

Mae'r Apk hapchwarae hwn yn cynnwys nodweddion amsugnol ac ymgolli sy'n ei adlewyrchu'n unigryw i chwarae gyda ffrindiau. Y dechreuwyr, y rhai sy'n cael eu hystyried yn newydd ac yn ddi-glem ynglŷn â Game Apk. Yma isod, rydyn ni'n mynd i drafod yr holl nodweddion allweddol yn fanwl.

Cofiwch, bydd darllen y prif bwyntiau a grybwyllir isod yn helpu chwaraewyr i ddeall y gêm yn hawdd. Nid yw cymryd rhan yn y gêm byth yn gofyn am y rhyngrwyd ac mae modd ei chwarae yn y modd all-lein. Felly rydych chi'n barod i osod yr App Gêm newydd hwn, yna dylech chi lawrlwytho ffeil Apk o'r fan hon.

Beth yw Lovecraft Locker Apk?

Mae “Lovecraft Locker Apk” yn ffeil pecyn gêm Android anhygoel wedi'i strwythuro gan NatStudio. Yma mae'r chwaraewyr yn ei gwneud yn ofynnol i gwblhau gwahanol amcanion i fodloni'r creadur estron. Ydy, mae bodloni'r creadur hefyd yn cynnig pleser aruthrol i chwaraewyr.

Mae prif stori'r gêm yn cychwyn gydag ysgol sy'n llawn merched deniadol. Mae'r merched addysgol yn hardd ac yn barod i wneud cydberthynas newydd. Ac eto, y tu mewn i'r athrofa, nid oedd unrhyw fechgyn yn hygyrch i'w cyfarfod ac yn teimlo eu bod yn fodlon. Felly ymosododd yr estron ar yr athrofa ac aros am y cyfle i ddal y merched.

Os byddwn yn siarad am y drefn o ddal y merched. Yna creadur estron yn defnyddio'r tentaclau i ddal merched a mwynhau chwarae gyda nhw. Er bod ffyrdd eraill hefyd yn bodoli, eto mae'r rheini'n anodd ac yn ei gwneud yn weladwy i eraill.

Mae yna ddywediad da, boddhad merched angen gwaith caled. Hyd yn oed nid oes unrhyw greadur yn bodoli sydd wedi bodloni unrhyw fenyw yn llwyddiannus. Felly cawsoch sgiliau a thechnegau a allai helpu i ddenu'r merched, yna rydym yn argymell eich bod yn gosod Lovecraft Locker Android.

Manylion APK

EnwLocer Lovecraft
fersiwnv2.0
Maint53.5 MB
DatblygwrNatStudio
Enw'r Pecyncom.BDDSTUDIO.LoveCraftLockerTentcaleCLOSET.tentacle.locker.lovecraft
PrisAm ddim
Android gofynnol5.0 a Byd Gwaith
Categorigemau - Cynhyrchiant

I wneud y gameplay yn bleserus, defnyddiodd yr arbenigwyr Animeiddiadau Ansawdd HD. Mae hyn yn golygu bod gamers yn mynd i brofi profiad HD wrth gymryd rhan a pherfformio y tu mewn i'r gêm. Hyd yn hyn, nid ydym wedi gallu gweld unrhyw faterion difrifol wrth chwarae.

Yma mae'r gêm wedi'i chyfansoddi ar hyd y llinellau hyn fel y gall chwaraewyr allu cwblhau tasgau heb unrhyw frwydr. Ar ben hynny, mae'r gamers yn cael eu hawgrymu i ddefnyddio eu bysedd yn gyflymach. Bydd eu symud yn gyflym yn cynyddu'r broses ac yn helpu i gwblhau'r dasg.

Dros y prif arddangosfa, mae'r rheolyddion allweddol yn bresennol gyda botymau saeth. Mae angen i'r gamerwr bwyso'r botymau saeth yn uniongyrchol i symud y cyfeiriad estron chwith a dde. Oni bai bod y gamer yn iawn wrth osod yr estron, bydd y gyfradd dal yn gant y cant.

Allan yna, mae fersiynau gwahanol yn hygyrch i'w lawrlwytho. Ac eto mae mwyafrif y fersiynau sydd ar gael yn llwgr ac yn anghydnaws. Felly o ystyried cais y cefnogwyr, dyma ni'n cyflwyno fersiwn weithredol Lovecraft Locker Download.

Nodweddion Allweddol Yr Apk

Mae'r Ap hapchwarae Android rydym yn ei ddarparu yn cael ei ystyried yn hawdd i'w chwarae. Ac eto nid yw byth yn golygu bod y gameplay yn cynnig nodweddion cyfyngedig. Mae'r App Apk yn llawn opsiynau ac yma yn yr adran hon o'r adolygiad, byddwn yn rhestru'r manylion hynny yn gryno. Bydd darllen y pwyntiau allweddol yn helpu chwaraewyr i ddeall y gêm yn hawdd.

 • Am ddim i lawrlwytho'r Apk diweddaraf am ddim.
 • Cymhwysiad gêm hawdd ei osod a'i chwarae.
 • Nid oes angen cofrestru.
 • Nid yw hyd yn oed y chwaraewyr byth yn gorfodi i brynu unrhyw drwydded tanysgrifio.
 • Yma mae angen i'r chwaraewyr gwblhau gwahanol amcanion.
 • Bydd cwblhau'r tasgau yn rhoi pleser i ferched.
 • Nid oes hysbysebion uniongyrchol yn cael eu harddangos.
 • Gellir ei chwarae yn y modd ar-lein ac all-lein.
 • Cadwyd y rhyngwyneb gêm yn gyfeillgar i ffonau symudol.
 • Defnyddiwch y botymau saeth i symud cyfeiriad chwith a dde estron.

Cipluniau o'r Gêm

Sut i Lawrlwytho Locker Lovecraft Apk?

Allan yna mae llawer o wefannau yn honni eu bod yn cynnig ffeiliau gêm tebyg am ddim. Mewn gwirionedd, mae'r llwyfannau ar-lein hygyrch hynny yn cynnig ffeiliau ffug a llygredig. Felly beth ddylai chwaraewyr Android ei wneud mewn sefyllfa o'r fath pan fydd pawb yn darparu Apps ffug?

Felly rydym yn argymell chwaraewyr Android i ymweld â'n tudalen we. Fel yma ar ein tudalen we, dim ond gydag un clic yr ydym yn cynnig Apiau gweithredol i'w lawrlwytho. I lawrlwytho'r Apk Locker Lovecraft diweddaraf, rydym yn awgrymu bod chwaraewyr yn clicio ar y botwm cyswllt lawrlwytho uniongyrchol a ddarperir.

Mae tunnell o gemau gwahanol eraill yn cael eu cyhoeddi yma ar ein gwefan. Dylai unrhyw chwaraewr sydd â diddordeb ddilyn y dolenni sydd Lock Merch Ysgol Fer Apk ac Gêm Merched Ysgol Closet Agored Apk

Cwestiynau Cyffredin

 1. Ydyn Ni'n Darparu Apk Mod Locker Lovecraft?

  Na, dyma ni'n darparu fersiwn weithredol gyfreithiol swyddogol y cymhwysiad hapchwarae ar gyfer defnyddwyr Android. Dadlwythwch yr Ap yn uniongyrchol a mwynhewch chwarae ar sgrin symudol.

 2. A yw'n Ddiogel Gosod Y Gêm?

  Mae'r Ap hapchwarae rydyn ni'n ei gynnig eisoes wedi'i osod y tu mewn i ddyfeisiau Android lluosog ac yn ei chael hi'n sefydlog i'w chwarae.

 3. A all Gamers Android Lawrlwytho Gêm O Google Play Store?

  Felly nid yw cais hapchwarae yn gyraeddadwy i'w lawrlwytho o Play Store. Eto i gyd, gall gamers Android yn hawdd ei lawrlwytho oddi yma am ddim.

Casgliad

Gêm Locker Lovecraft yw'r gêm orau i ddefnyddwyr Android fwynhau amser rhydd. Allan yna mae digon o wefannau yn honni eu bod yn cynnig yr un Ap hapchwarae am ddim, ac eto mae mwyafrif y platfformau hynny yn cynnig ffeiliau ffug. Felly rydym yn argymell chwaraewyr i ymweld â'n tudalen we a chael yr Apk diweddaraf am ddim yn hawdd.

Lawrlwytho'r Dolen

Leave a Comment