Lawrlwythwch Media Lounge Apk 2023 Ar gyfer Android [Sianeli Byw]

Mae Media Lounge Apk yn gymhwysiad cyfryngau-ganolog a grëwyd yn arbennig sy'n canolbwyntio ar ddefnyddwyr Android. Mae'r app wedi'i strwythuro yn y bôn trwy gadw profiad y gorffennol mewn cof sy'n darparu'r un gwasanaethau ag y mae'r app hwn yn ei wneud nawr.

Yn y bôn, datblygwyd yr Ap ffrydio rhad ac am ddim i ddifyrru pobl ledled y byd. Gall hyd yn oed pobl sy'n byw yn Ewrop neu Asia ddefnyddio'r Cymhwysiad Media Lounge hwn am ddim. I ddefnyddio'r app hon, y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw cysylltedd rhyngrwyd. Y newyddion rhagorol am Fire TV App yw ei fod yn gweithio dros gysylltiadau rhyngrwyd araf.

Ynglŷn â Lolfa'r Cyfryngau Apk

Mae Media Lounge Apk Free yn Ap lawrlwytho adloniant ar-lein a ddatblygwyd ar gyfer dyfeisiau Android. Bydd gosod Media Lounge yn caniatáu i ddefnyddwyr Android ffrydio Ffilmiau a Sioeau Teledu diddiwedd yn eu hamser rhydd.

Mewn geiriau eraill, gallwch ei alw'n “All in One” oherwydd mae gan y peth sengl hwn y nodwedd y mae defnyddiwr Android yn edrych amdani. Os ydych chi am wylio Ffilmiau am ddim, mae pob un ohonynt ar gael yma.

Y dyddiau hyn mae mater pandemig ar ei anterth ac os ydych chi am gael y wybodaeth ddiweddaraf, mae'r Ap Media Lounge hwn yn cynnig ffrydio byw o'r News Channel. Ydy, yma gall defnyddwyr Android ffrydio sianeli teledu byw diddiwedd am ddim yn hawdd. Cofiwch y gall gwylwyr wylio'r un heriau y tu mewn i Android TV Box.

Manylion Lolfa'r Cyfryngau (Apk)

EnwLolfa'r Cyfryngau
fersiwnv4.0.7
Maint13.24 MB
DatblygwrLolfa'r Cyfryngau Inc.
Enw'r Pecyncom.app.strix
PrisAm ddim
Android gofynnol4.4 ac Uchod
Categoriapps - Adloniant

Y dyddiau hyn mae pobl yn teimlo'n lletchwith yn gwylio ffilmiau neu'n dangos gydag aelodau o'u teulu. Oherwydd bod y ffilmiau neu'r sioeau hyn yn cynnwys clipiau oedolion. Ond y tu mewn i Apk App mae'r broblem hon yn cael ei datrys trwy ddarparu adran arbennig. Lle mae ffilmiau nad ydynt yn odineb yn cael eu hychwanegu fel y gallwch eistedd a'u mwynhau heb unrhyw oedi.

Fe wnaethon ni eisoes roi teitl “All in One” neu Media Centric i'r Media Lounge Apk hwn nid yn unig oherwydd Ffilmiau Am Ddim neu Sioeau Teledu. Ond mae'r ap hwn yn cynnwys Sianeli Teledu Byw, Sianeli Teledu Chwaraeon, Cerddoriaeth ac adran oedolion lle roedd eich preifatrwydd yn cael blaenoriaeth wrth wylio.

Pan fyddwn yn siarad am y nodweddion Media Lounge. Yna gallwn ddod o hyd i dunelli o nodweddion premiwm y tu mewn i'r cymhwysiad traws-lwyfan hwn. Mae rhai o'r nodweddion cyffrous hynny yn cynnwys bar chwilio, sianeli chwaraeon, prif ddewislen gosodiadau, opsiynau datblygwr a mwy.

Defnydd o App Lolfa'r Cyfryngau

Cyn i ni ddechrau dweud wrthych am ddefnydd, mae angen i chi lawrlwytho'r fersiwn wedi'i diweddaru o'n gwefan. Unwaith y bydd y gosodiad wedi'i gwblhau, y cam nesaf yw defnyddio. I ddefnyddio'r app hon yn effeithlon mae angen i chi ddilyn y camau hyn:

Ar ôl agor yr App Apk mae angen i chi ddewis yr opsiwn yr oeddech chi'n ei hoffi fwyaf, sydd ar gael ar ochr chwith y sgrin sy'n cynnwys Ffilmiau, Sioeau Teledu, Teledu Byw, Teledu Chwaraeon, Cerddoriaeth ac Oedolion.

Yn fuan ar ôl i chi benderfynu, cliciwch ar y ddolen honno ac aros am ychydig eiliadau. Bydd y sgrin yn dangos cynnwys penodol sy'n gysylltiedig â chwilio.

Nawr mae gennych yr opsiwn o hyd i addasu'r cynnwys ymhellach yn Weithredu, Antur, Comedi, Dogfen, Drama, Teulu, Hanes, Arswyd ac ati.

Cliciwch ar un cynnyrch a bydd y Media Lounge Apk yn cynhyrchu tocyn yn awtomatig y gallwch wylio'r rhaglen neu'r ffeil a ddewiswyd gennych.

Nodweddion Allweddol Yr Apk

 • Mae'r App ffilmiau lawrlwytho yn hollol rhad ac am ddim i'w gael oddi yma.
 • Mae Gosod yr Ap yn cynnig mynediad i nodweddion deniadol gan gynnwys Ffilmiau a Sioeau Teledu.
 • Mae sianeli teledu byw hefyd yn hygyrch i'w gwylio ar-lein.
 • Mae Nvidia Shield yn cael ei gynnig gan ganolbwyntio ar ddiogelwch defnyddwyr.
 • Mae'r fersiwn rydyn ni'n ei darparu yma hefyd yn gydnaws â'r efelychydd Android.
 • Mae angen cysylltiad rhyngrwyd llyfn i lawrlwytho ffilmiau a gwylio ffilmiau.
 • Opsiwn eicon chwilio sy'n bresennol y tu mewn i'r sgrin gartref i archwilio mwy o fideos.
 • Mae diweddariad datblygwyr yn cynnwys cynnwys Fideo wedi'i ddosbarthu i gategorïau cyfoethog.
 • Mae pob categori yn cynnig cyfresi teledu cyfoethog.
 • Cod rhieni ar gyfer monitro a chyfyngu plant rhag cael mynediad i gynnwys oedolion.
 • Bydd opsiwn chwilio neu ganlyniadau chwilio yn cael eu categoreiddio gan ddefnyddio algorithmau uwch.

O Lle Gallwch Chi Lawrlwytho'r Ap

Nawr mae materion cybersecurity dydd ar ei anterth ac allan yna mae pobl yn cael eu ffugio â ffeiliau a chymwysiadau ffug. Trwy gadw'r holl faterion hyn yn ein meddwl, rydym yn lawrlwytho'r cymhwysiad go iawn yn benodol a'i osod dros wahanol ddyfeisiau a'u croesi gwirio fel bod defnyddwyr yn cael eu difyrru gyda'r ffeil apk wreiddiol.

Felly gallwch ymddiried ynom o ran lawrlwytho ffeiliau apk wedi'u diweddaru o'r fan hon. Oherwydd bod ein defnyddwyr yn bwysig iawn i ni.

Sut i Gosod lolfa Cyfryngau Apk

I osod y feddalwedd hon, mae angen i chi lawrlwytho'r App Lolfa Cyfryngau go iawn o'n gwefan neu gallwch ei lawrlwytho o'i fforwm gwreiddiol. Ar ôl i chi wneud lawrlwytho, dilynwch y camau isod:

 • Dewch o hyd i'r app sydd wedi'i lawrlwytho o'ch adran storio gan ddefnyddio'r rheolwr ffeiliau.
 • Ar ôl i chi ddod o hyd i'r cais nawr cliciwch ar yr eicon ffeil i gael mynediad i'ch dyfais Android a dechrau gosod.
 • Yn ystod y broses osod hon, mae angen i chi roi caniatâd â llaw neu gadw'r “Ffynonellau Anhysbys” ?? ar agor at bwrpas gosod.
 • Nawr, arhoswch am ychydig fel bod y broses osod yn symud i'r cyfeiriad cywir.
 • Bydd arwydd gorffen yn ymddangos o flaen eich sgrin. Cliciwch ar y botwm agored ac mae wedi'i wneud.

Efallai y byddwch hefyd yn cael help gan yr apiau ffrydio eraill hyn i gael y llaw uchaf ar eich gwrthwynebwyr. Os oes gennych ddiddordeb ac yn chwilio am yr apiau ffrydio tebyg amgen gorau yna dilynwch y dolenni. Mae'r dolenni canlynol Apk teledu Abbasi ac Apk Chouf Live.

Cwestiynau Cyffredin
 1. Ydyn Ni'n Darparu Ffeil Apk Mod Media Lounge?

  Na, dyma ni'n darparu'r fersiwn ymwadiad cyfreithiol swyddogol o App i ddefnyddwyr. Dadlwythwch Ap Android TV Box yn uniongyrchol i alluogi cenhedlaeth iau i wylio ffilmiau a sioeau teledu.

 2. A yw Media Lounge yn Ddiogel i'w Gosod?

  Mae fersiwn gyfreithiol Media Lounge yr ydym yn ei gynnig yma yn weithredol ac yn gydnaws â holl ddyfeisiau system weithredu Android. Eto i gyd, nid ydym yn sicrhau unrhyw warantau. Felly gosodwch a defnyddiwch App ar eich menter eich hun.

 3. A all Defnyddwyr Android Lawrlwytho Ap Android Fersiwn Diweddaraf O Google Play Store?

  Na, nid yw'r Llyfrgell App Android penodol yn hygyrch i'w lawrlwytho o Google Play Store. Os oes gan unrhyw ddefnyddwyr Android ddiddordeb, yna gall ef / hi ei lawrlwytho'n hawdd o'r fan hon.

Casgliad

Yn yr oes sydd ohoni, nid oes gan bobl amser ac arian i wastraffu dod o hyd i gymhwysiad gwahanol gyda thanysgrifiad premiwm nad yw'n perfformio'r ffordd yr oeddent yn meddwl.

Os ydych chi'n chwilio am raglen sy'n canolbwyntio ar y cyfryngau lle mae gennych chi fynediad i'r holl raglenni a sianeli sy'n gysylltiedig â'r cyfryngau am ddim, rydyn ni'n argymell yn gryf eich bod chi'n lawrlwytho a gosod Media Lounge Apk Download o'r fan hon. Rwy'n gobeithio y bydd y wybodaeth hon yn eich helpu i ennill safle yn erbyn eich gwrthwynebwyr.

Nodyn: Ni fyddwn yn gyfrifol am unrhyw gamymddwyn yn ystod y gosodiad. Oherwydd nid ydym yn berchen ar yr eiddo hwn ac nid oes gennym unrhyw beth i'w wneud â strwythur y cais hwn. Chi sydd i benderfynu a yw'r rhaglen hon yn creu unrhyw broblem yn ystod y gosodiad. Ond os ydych dal angen ein cymorth yna mae croeso i chi gysylltu â ni.

Lawrlwytho'r Dolen