Apk Download Premiwm Ieithoedd Mondly Ar gyfer Android [2023]

Dadlwythwch Premiwm Ieithoedd Mondly Apk Mae siarad sawl iaith yn fendith mewn gwirionedd. Yn enwedig pan fydd gennych chi afael gadarn ar unrhyw iaith ryngwladol. Gosodwch Ap Dysgu Ieithoedd Arall Android i hybu sgiliau dysgu iaith.

Gwyddom oll fod yn rhaid i ni gael sgiliau cyfathrebu rhugl er mwyn cael swydd well. Yn enwedig Saesneg sy'n cael ei ystyried fel lingua franca.

Serch hynny, gallai fod llawer o resymau eraill dros ddysgu tafodau megis at ddibenion addysgol, cael gwybodaeth am ddiwylliannau eraill a llawer mwy.

Ond rydyn ni i gyd yn wynebu rhai problemau cyffredin o ran y broses o ddysgu iaith newydd. Fel materion ariannol neu ni allwn ddod o hyd i diwtoriaid proffesiynol ar gyfer datblygu sgiliau iaith. Felly, mae rhwystrau o'r fath yn ein cynnwys ni rhag y broses o ddysgu iaith newydd.

Am Ieithoedd Mondly Premium

Felly, heddiw yn yr erthygl hon rydym wedi rhannu cymhwysiad Android “Mondly Languages ​​Premium Apk” a fydd yn eich helpu i ddysgu iaith newydd heb dalu'r un geiniog. Fodd bynnag, mae yna rai nodweddion taledig hefyd ond gallwch chi gael y rhan fwyaf o'r gwersi iaith hwyliog am ddim.

Gallwch gael tanysgrifiad Oes i'r Mondly Languages ​​Mod Apk os ydych chi eisiau cyrsiau a darlithoedd iawn ar gyfer unrhyw fath o iaith. Yn yr erthygl hon byddwn yn dweud wrthych am rai o'r pethau sylfaenol am Premiwm Ieithoedd Mondly Unlocked, dyma'r canlynol:

 • Faint o Ieithoedd y Gallwch Chi eu Dysgu O'r Premiwm Mondly?
 • Sut i Ganslo Tanysgrifiad Ieithoedd Mondly?
 • Sut Mae'n Gweithio?
 • Sut i Osod neu Ddefnyddio'r Ap?
 • Beth yw'r Nodweddion Sylfaenol?
 • A yw'n Ddiogel neu'n Dibynadwy?

Gofynion sylfaenol?

Fesul un, byddaf yn trafod pob cwestiwn ac yn ceisio fy ngorau glas i wneud ichi ddeall am y cais fel y gallwch ei ddefnyddio'n gyffyrddus.

Manylion APK

EnwYn ddyddiol
Maint80 MB
fersiwnv8.9.2
DatblygwrStiwdios ATi
Enw'r Pecyncom.atistudios.moniaidd.ieithoedd
PrisAm ddim
Android gofynnol4.4 ac i fyny
Categoriapps - Addysg

Sawl Ieithoedd y Gallwch Chi eu Dysgu O Bremiwm Mondly Mod Apk Wedi'i Ddatgloi?

Dyfalwch beth ydych chi nid yn unig yn mynd i astudio Saesneg ond mae yna restr enfawr o dafodau y gallwch chi ddysgu siarad. Mae'r gwersi iaith hwyliog yn gwella'r eirfa ac ynganiadau eraill. Ystyrir bod yr Ap hwn orau ar gyfer dechreuwyr neu ddysgwr uwch.

Mae'r cyrsiau iaith yn cynnwys adnabod lleferydd, geiriau craidd a hefyd yn addasu gosodiadau sain byd-eang. Yma ar Mondly Languages ​​Premium Apk, gallwch gael darlithoedd a chyrsiau am yr ieithoedd canlynol. Dysgu 33 o ieithoedd mondly mod Apk premiwm heb ei gloi.

 • Affricaneg
 • Saesneg Americanaidd
 • Arabeg
 • Bwlgareg
 • chinese
 • Croateg
 • Tsiec
 • Daneg
 • Farsi
 • Ffineg
 • Ffrangeg
 • Almaeneg
 • Groeg
 • Hebraeg
 • hindi
 • indonesian
 • Eidaleg
 • Siapan
 • Corea
 • Norwyeg
 • Pwyleg
 • Portiwgaleg
 • Rwmaneg
 • Rwsieg
 • Sbaeneg
 • Swedeg
 • turkish
 • Saesneg y DU
 • Wcreineg
 • Fietnameg
 • A rhai eraill

Sut i Ganslo Tanysgrifiad Ieithoedd Mondly?

Mae mynd i'r afael â chwestiwn o'r fath fel y gallwn ddad-danysgrifio neu adael Mondly Premium Apk yn eithaf amherthnasol i'r prif bwnc. Ond rydym bob amser yn ceisio hwyluso ein gwylwyr gan eu bod yn werthfawr iawn i ni a dyna pam yr ydym yn mynd i'r afael ag ef.

Fodd bynnag, nid ydym yn argymell eich bod yn dad-danysgrifio bilsen dysgu iaith. Os oes gennych chi wir ddiddordeb mewn dysgu rhywbeth newydd. Er gwaethaf hynny, os ydych chi eisiau gadael o hyd, yna mae'n rhaid i mi ddweud wrthych ei fod yn syml iawn. Dilynwch y camau isod.

 • Yn gyntaf, dadosodwch y rhaglen o'ch Android.
 • Yna ewch i'ch cyfrif postio yr ydych wedi cofrestru'r cyfrif arno.
 • Agorwch unrhyw un o'r post rydych chi'n ei dderbyn gan App.
 • Yna cliciwch / tapiwch ar yr opsiwn dad-danysgrifio y byddwch chi'n ei weld ar y sgrin ar ddiwedd y post.
 • Os na allwch ddad-danysgrifio neu wynebu unrhyw fater arall o hyd, yna mae'n rhaid i chi gysylltu trwy eu cyfeiriad e-bost a dweud wrthynt am y mater yn fanwl.

Sut Mae'n Gweithio?

Mae'n bwysig gwybod sut mae'n gweithio neu'r hyn y gallwch ei gael o'r Cais hwnnw (Mondly Languages ​​Premium Apk).  

Pan fyddwch chi'n agor y cais ar ôl ei osod, mae'n rhaid i chi gofrestru cyfrif gyda'ch e-bost. Yna mae'n anfon cyrsiau gwan, dyddiol a misol atoch yn yr iaith benodol honno rydych chi wedi'i dewis i'w hastudio.

Ar ben hynny, rydych yn cael darlithoedd ar-lein i ddysgu ieithoedd a gallwch siarad â thiwtoriaid rhag ofn y byddwch yn wynebu unrhyw anhawster. Ar ben hynny, mae yna Chatbots sy'n sgwrsio â chi yn y tafod penodol hwnnw rydych chi'n ei ddysgu. Bydd hyd yn oed y chatbot yn helpu i argymell geiriau craidd, felly dechreuwch gofio geiriau craidd.

Ond cofiwch fod y bilsen dysgu iaith hon heddiw ar-lein a bod yn rhaid i chi gael cyrsiau ar-lein a darlithoedd ar gyfer dysgu ieithoedd. Fodd bynnag, gallwch arbed darlithoedd all-lein hefyd ar gyfer ieithoedd newydd.

Sut i Osod neu Ddefnyddio Apk Premiwm Mondly?

Yn y paragraff hwn, byddaf yn eich tywys ar sut y gallwch osod Learn 33 Languages ​​Mondly Apk ar eich Android a sut y gallwch ei ddefnyddio. Dilynwch y camau isod.

 • Yn gyntaf, lawrlwythwch yr Apk Premiwm Mondly diweddaraf o'n gwefan.
 • Ewch i storfa eich dyfais a thapio / clicio ar y ffeil.
 • Yna fe welwch flwch neges ar y sgrin a fydd yn gofyn ichi “ydych chi am osod yr app” Yna dewiswch yr opsiwn Gosod.
 • Mae gosod yn cymryd ychydig eiliadau felly arhoswch yn amyneddgar.
 • Pryd fydd yn cael ei wneud agorwch yr ap.
 • Yna cofrestrwch eich hun arno.
 • Dewiswch iaith rydych chi am ei hastudio.
 • Mynediad at gyrsiau a darlithoedd ar-lein sy'n gysylltiedig ag ef.

Beth Yw'r Nodweddion Sylfaenol?

Mae cymaint o nodweddion ar gael gan gynnwys gwersi am ddim bob dydd. Os ceisiwn ddechrau cyfrif bydd yn cymryd cymaint o amser a dyna pam yr wyf wedi cyfrifo rhai o'r nodweddion pwysig a sylfaenol yma.

 • Gallwch gael actorion llais proffesiynol gyda gwybodaeth iaith newydd am ddim.
 • Mae'n defnyddio technegau addysgu uwch ar gyfer sgwrs sylfaenol.
 • Rydych chi'n cael cymorth gan diwtoriaid arbenigol gydag ymadroddion defnyddiol.
 • Cael darlithoedd ar-lein.
 • Cwblhau cam geirfa a gwella ynganu geiriau.
 • Sicrhewch gyrsiau wythnosol, misol neu ddyddiol ar-lein ar gyfer llawer o ieithoedd.
 • Mae hyn yn eich helpu i ddadansoddi'ch statws ac a ddylech chi ddechrau o'r lefel sylfaenol neu o'r lefel uwch.
 • Mae hefyd yn dangos cynnydd dysgu ac yn gosod iaith darged.
 • Gall siaradwyr brodorol hefyd helpu i strwythuro brawddegau ffurf.
 • Mae'r ffeil Apk yn cefnogi nodweddion realiti estynedig.
 • Mae Mondly yn dysgu geiriau ynysig ac yn cynnig ystadegau uwch.
 • Gall gweithiwr proffesiynol busnes hefyd fanteisio ar fersiwn mod yn dysgu ieithoedd.
 • Recordio sain gyda nodwedd sain glir grisial.
 • Mae'n ddiogel i'w ddefnyddio.
 • Mae'n syml iawn i'w ddefnyddio.
 • Mae yna chatbots y gallwch chi ymarfer gyda nhw.
 • Gallwch chi ymarfer wrth siarad â chi'ch hun.
 • Ac mae cymaint o nodweddion eraill.
 • Dysgwch ymadroddion a rhannwch adborth cadarnhaol.
 • Os ydych chi am lawrlwytho apiau a gêm premiwm am ddim yna ceisiwch Apk Mod Hapus

A yw'n Ddiogel neu'n Dibynadwy?

Mae hwn yn gwestiwn cyffredin y mae pobl yn ei ofyn pan fyddant yn ceisio lawrlwytho ap Android oherwydd bod diogelwch yn bwysig iawn. Felly, rhaid imi ddweud ei fod yn hollol ddiogel App i osod ar eich Androids. Oherwydd bod gan yr app hon amddiffyniad Play Store sy'n gysylltiedig â Google.

Gofynion Sylfaenol

 • Mae angen dyfeisiau fersiwn Android 4.0 ac i fyny arnoch chi.
 • Mae angen cysylltiad rhyngrwyd sefydlog arnoch chi.
 • Lle am ddim yn storfa eich dyfais Android.
 • Rhaid bod gan eich dyfais o leiaf 2GB RAM neu fwy na hynny.
 • Yn olaf ond nid lleiaf rhaid bod gennych amynedd ac ewyllys i ddysgu pethau newydd.
Cwestiynau Cyffredin
 1. Ydyn Ni'n Darparu Apk Premiwm Mondly Wedi Cracio?

  Ydym, dyma ni'n cynnig y ddau, y fersiwn datgloi swyddogol a premiwm diweddaraf am ddim. Yn syml, cliciwch ar y ddolen lawrlwytho a mynediad hawdd at nodweddion premiwm.

 2. Beth sy'n Wahanol Rhwng Rhad ac Am Ddim Dyddiol yn erbyn Premiwm?

  Bydd y fersiwn am ddim yn cynnig mynediad cyfyngedig i opsiynau. Fodd bynnag, y tu mewn i'r fersiwn premiwm heb ei gloi, mae'r holl adnoddau a nodweddion wedi'u datgloi ac yn barod i'w defnyddio.

 3. A yw'n Bosibl Lawrlwytho Mod Apk Premiwm Wedi'i Ddatgloi O Google Play Store?

  Na, nid yw'r fersiwn premiwm datgloi ar gael i'w lawrlwytho o Play Store.

Casgliad

Rwyf wedi ceisio rhannu pob gwybodaeth bosibl gyda defnyddwyr Android fel y gallwch nawr lawrlwytho'r fersiwn diweddaraf o Mondly Premium Apk. Rhoddir y ddolen isod yn unig, does ond angen i chi dapio / clicio ar hwnnw i gael yr Apk.

Dolen Lawrlwytho Uniongyrchol

3 meddwl ar “Lawrlwythiad Apk Premiwm Ieithoedd Mondly Ar gyfer Android [2023]”

Leave a Comment