Y 5 Gemau All-lein Gorau Am Ddim Ar Gyfer Android (2022)

Gemau Android sydd orau i gael ychydig o hwyl yn ein hamser hamdden. Mae yna filoedd o gymwysiadau gemau ar Play Store neu farchnadoedd Android eraill, ond nid yw'n angenrheidiol bod yr holl gemau hynny sydd ar gael yn y farchnad yn gêm o safon ac mae'r rhan fwyaf ohonynt yn ddim ond sbwriel ac nid mwy na hynny.

Fodd bynnag, mae yna rai gemau sy'n wirioneddol ddifyr ac yn gaethiwus iawn.

Gallwch ddod o hyd i bob math o gemau all-lein am ddim ar gyfer gemau Android neu Android ar-lein o weithredu yn seiliedig ar yr arcêd, rasio, ymladd ac ati yn y Farchnad.

Ond nodwedd orau unrhyw gêm y mae'n rhaid ei chwarae ym mhobman neu unrhyw bryd felly dim ond os yw'r rheini'n gemau Am Ddim nad oes angen cysylltiad WiFi arnynt.

Rydyn ni i gyd eisiau cael gêm Android ar ein Androids y gellir ei chwarae yn unrhyw le ar unrhyw adeg.

Gall hyn dim ond digwydd pan fydd gennych gemau all-lein ar gyfer Android ar eich ffôn clyfar oherwydd gellir chwarae gemau Android ar-lein ar gysylltiad rhyngrwyd yn unig ond gellir chwarae gemau all-lein yn hawdd heb WiFi.

Pan fyddwn yn lawrlwytho unrhyw gêm Android fel arfer nid ydym yn dod o hyd i unrhyw fath o wybodaeth p'un a yw'r gêm yn all-lein neu ar-lein felly mae'n ei gwneud hi'n anodd iawn i ddefnyddwyr benderfynu a ddylent lawrlwytho'r gêm ai peidio.

Felly, yn yr erthygl hon, rydym wedi ceisio darparu rhai o'r gemau Android gorau sydd ar gael yn y farchnad y gallwch eu chwarae all-lein ac nad oes angen cysylltiad rhyngrwyd na chysylltiad WiFi arnynt.

Felly yn yr erthygl hon, gallwch chi lawrlwytho'r Apps Gêm hynny nad oes angen cysylltiad WiFi arnyn nhw heblaw bod angen cysylltiad rhyngrwyd arnoch chi i lawrlwytho ffeiliau Apk neu rywfaint o'i ddata. Fel arall, mae'r gemau rydyn ni wedi'u rhestru i lawr yma yn yr erthygl hon yn all-lein.

Cyn mynd i ddarparu'r rhestr o'r gemau all-lein am ddim ar gyfer Android byddwn yn ceisio esbonio rhai o'r pethau pwysig iawn i'n hymwelwyr yma.

Pam mae datblygwyr yn creu gemau Android ar-lein?

Mae'n bwysig iawn sôn yma bod datblygwyr android yn creu gemau android ar-lein er mwyn cynnal diogelwch eu cymwysiadau gêm.

Oherwydd bod cymaint o ddatblygwyr lleidr neu hacwyr sy'n ceisio copïo neu ddwyn y syniad hyd yn oed weithiau'r cymhwysiad gêm gyfan ac addasu data cyfan y gêm at eu dibenion eu hunain.

Ar ben hynny, mewn gemau all-lein, mae risg o hacio oherwydd bod hacwyr fel arfer yn hacio’r gêm ac yn darparu cymaint o nodweddion taledig y gêm am ddim a all fod yn golled enfawr i’r datblygwyr o ran eu refeniw.

Oherwydd bod datblygwyr yn ennill arian trwy werthu nodweddion mwyaf caethiwus eu gemau.

Rheswm arall dros ddatblygu gemau ar-lein yw bod y rhan fwyaf o'r datblygwyr yn ennill arian trwy Google AdSense felly pan fydd chwaraewyr yn chwarae'r gêm honno ar-lein mae'n ei gwneud hi'n haws i'r datblygwyr wneud mwy o arian. Efallai y bydd mwy o resymau i ddatblygu gemau ar-lein.   

Fodd bynnag, er gwaethaf yr holl risgiau hyn, mae cymaint o Gwmnïau ac unigolion uchel eu parch yn datblygu gemau Android all-lein fel y gall eu defnyddwyr fwynhau'r gemau hynny. Ymhellach, maent yn cadw eu apps yn ddiogel iawn.

Rhestr o'r Top O.fflangell Gemau Am Ddim Ar Gyfer Android

Felly gadewch i ni geisio darganfod pa fath o Apps sydd gennym yn y rhestr o gemau rhad ac am ddim all-lein nad oes angen cysylltiad WiFi arnynt.

1. Rhifyn Poced Minecraft (Dim Angen WiFi)

Mae Minecraft yn gymhwysiad Android sy'n disgyn ar ben ein rhestr o gemau rhad ac am ddim y gellir eu chwarae all-lein. Nid yw Minecraft Apk yn gêm am ddim y mae'n rhaid i chi brynu'r gêm o'r Google Play neu'r Play Store. Fodd bynnag, nid gêm ar-lein mo'r gêm ac unwaith y byddwch chi'n prynu'r app yna gallwch chi ei chwarae all-lein.

Rhifyn Poced Minecraft (Gemau all-lein am ddim ar gyfer Android)

Datblygir Minecraft gan Mojang ac mae'n seiliedig ar antur lle gall chwaraewyr ddefnyddio eu creadigrwydd i gwblhau neu ennill gwobrau.

Mae Minecraft yn cynnig ciwbiau bloc bach i chi yr ydych i fod i ddatblygu byd rhithwir newydd arnynt.

Gallwch ddefnyddio'r ciwbiau bloc hynny i greu adeiladau, pontydd, cymylau a chymaint o bethau eraill sy'n angenrheidiol i greu byd rhithwir newydd. Ar ben hynny, mae cerrig, baw, briciau a thywod i gyflawni'r holl ddeunyddiau.

Mae Minecraft yn darparu gwahanol ddulliau gêm i'w ddefnyddwyr, megis modd goroesi lle mae angen i ddefnyddwyr dorri blociau a gellir casglu'r rheini mewn byd agored.

Yn y mod hwn ymhellach, mae yna elynion a fydd yn dod i'ch dinistrio felly mae'n rhaid i chi baratoi'ch hun ar gyfer y dynion drwg hynny. Mae'r gêm hefyd yn cynnig pryniannau mewn-app.  

Felly nawr archwiliwch y byd rhithwir gydag App Gêm Argraffiad Poced Minecraft anhygoel. Minecraft Pocket Edition yw'r gêm sy'n eich galluogi i greu byd eich hun trwy adeiladu'r adeiladau lleiaf i adeiladau anferth, arfau, cestyll a chymaint o bethau eraill.

Mae Minecraft Pocket Edition hefyd yn caniatáu ichi chwarae gyda'ch ffrindiau yn ogystal â goroesi ar eich pen eich hun. Er ei bod yn gêm all-lein er mwyn chwarae gyda ffrindiau efallai y bydd angen y cysylltiad rhyngrwyd cyflymaf arnoch chi. Mae gennych fodd goroesi, modd aml-chwaraewr, modd ar ei ben ei hun a rhai dulliau gêm eraill yn y gêm.

Mae Minecraft Pocket Edition ar gael ar gyfer ffonau smart a thabledi Windows 10 ac Android. Gall defnyddwyr pellach ehangu eu gêm trwy ddarganfod mapiau, crwyn a gweadau newydd gan y crewyr maen nhw'n eu caru fwyaf. Mae'r gêm hefyd yn caniatáu ichi roi cymaint o eitemau i'ch ffrindiau.

Gallwch greu eich pecynnau adnoddau newydd eich hun os ydych chi'n dueddol o dechnoleg ac yn gallu addasu'r data yn y gêm. Mae Minecraft Pocket Edition yn cynnig i chi chwarae yn y modd aml-chwaraewr lle gallwch chi chwarae gyda 10 chwaraewr (ffrindiau), ymhellach mae ganddo draws-blatfform.

Os ydych chi'n mynd i lawrlwytho neu brynu'r Apk Pocket Minecraft Diweddaraf Apk yna byddwch chi'n mynd i gael Pandas yn silio mewn jyngl lle byddwch chi'n gweld eu bod nhw'n rholio, yn gorwedd, ac yn llifo ar y glaswellt gwyrdd. Gallwch hefyd gadw'ch anifeiliaid anwes yn rhifyn diweddaraf y gêm.

Mae gan Minecraft Pocket Edition faint 76 Mb a dim ond ar fersiynau Android 4.2 ac i fyny y mae'n gweithio. Os ydych chi am lawrlwytho'r gêm, ewch i siop chwarae Google a chwilio am y gêm a'i lawrlwytho.

2. Rasio Dringo Bryniau 2 (Dim Angen WiFi) (Apk)

Cipiodd Rasio Dringo Hill 2 yr 2il safle yn y rhestr o gemau Android rhad ac am ddim gorau sy'n gweithio heb rhyngrwyd na WiFi.

Fodd bynnag, gellir chwarae'r gêm anhygoel hon ar-lein gyda ffrindiau hefyd oherwydd bydd angen cysylltiad WiFi arnoch chi. Fel arall, mae'r gêm yn all-lein ac nid oes angen unrhyw gysylltiad WiFi arnoch i chwarae dulliau gêm eraill.

Rasio Dringo Bryniau 2 yw'r 2nd rhifyn o Rasio Dringo Hill a oedd yn un o'r gemau rasio gorau i mi eu chwarae erioed ac mae'n gymaint o gaethiwus mewn gwirionedd.

Unwaith y byddwch chi'n chwarae Ras Climb Racing 2 Game Apk, rwy'n sicr yn siŵr eich bod chi'n mynd i fod yn gaeth i'r gêm honno. Oherwydd bod y graffeg mor dda ac mae datblygwyr wedi addasu'r gêm yn llawer gwell na'i fersiwn flaenorol.

Rasio Dringo Hill 2 (Gemau all-lein am ddim ar gyfer Android)

Os ydych chi erioed wedi chwarae hen rifyn Rac Climb Racing yna mae'n rhaid i chi wybod ei fod yn un o'r profiad gorau i chi fodd bynnag, mae gan Hill Climb Racing 2 yr ail argraffiad lawer mwy o hwyl bellach i'w gynnig i chi.

Felly yn syml, Rasio Dringo Hill 2 yw'r fersiwn wedi'i huwchraddio o'r un flaenorol sy'n cynnig mwy o geir, gwisgoedd a mapiau neu gallwch ddweud traciau â mwy o anawsterau. Gallwch chi wneud ôl-lifiadau a fflipiau blaen hefyd wrth rasio.  

Yn wahanol i Minecraft Pocket Edition Hill Climb Rasio Mae 2 yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho a'i osod. Fodd bynnag, mae gennych yr opsiwn i brynu nodweddion premiwm trwy bryniannau In-App.

Mae'r gêm hon yn cynnwys hysbysebion fel y gallwch gael premiwm un i gael gwared ar hysbysebion cythruddo. Serch hynny, mae un budd o'r hysbysebion y gallwch chi gael gwobrau am wylio hysbysebion yn y gêm.

Rhaid inni beidio ag anghofio sôn am Fingersoft Racing am greu neu ddatblygu gêm Android mor anhygoel sy'n rhad ac am ddim i'w lawrlwytho a gall ei gefnogwyr ei chwarae heb gysylltiad WiFi. Mae Rasio Dringo Hill 2 yn gydnaws ar bob dyfais android.

Nodweddion Rasio Dringo Bryniau 2

 • Am ddim i'w lawrlwytho a'i chwarae.
 • Gêm all-lein a gellir ei chwarae ar-lein hefyd os oes gennych ddiddordeb mewn chwarae gyda'ch ffrindiau.
 • Sicrhewch y ceir cyflymaf a'r Jeeps.
 • Reidio ar draciau a mapiau anturus.
 • Gallwch chi gael digwyddiadau Multiplayer yn wythnosol.
 • Uwchraddio'ch ceir a'u peiriant.
 • Gallwch chi addasu'ch ceir a'ch cymeriadau hefyd.
 • Amgylchedd cyfeillgar iawn.
 • Mae'n ddiogel chwarae.
 • Gall unrhyw un chwarae'r gêm dim cyfyngiadau oedran.
 • Graffeg o ansawdd uchel.
 • Rhyngwyneb a chynllun hawdd ei ddefnyddio.
 • Gallwch chi wneud heriau i'ch ffrindiau.

Cystadlu ar gyfer y ras a dod yn y rasiwr gorau.

Ymhellach, y peth gorau am y gêm yw bod datblygwr bob amser yn cael eich adborth ac yn dod ag addasiadau yn ôl eich dewisiadau gan ddarparu'r fersiwn wedi'i diweddaru i chi.

Os oes gennych ddiddordeb mewn lawrlwytho Rasio Dringo Hill 2 yna ewch i siop chwarae Google a chwilio am y gêm a'i lawrlwytho.

3. Pêl-droed Flick (Dim Angen WiFi) (All-lein)

Gêm Pêl-droed Flick (Pêl-droed) Mae Apk yn rhengoedd 3rd yn ein 5 gêm am ddim orau nad ydyn nhw'n defnyddio WiFi. Y gêm hon (Flick Soccer Apk) yw'r unig gêm Bêl-droed yn ein rhestr a ddaliodd ein sylw dim ond oherwydd ei graffeg a'i chaethiwed gwych.

Mae Flick Soccer yn gêm gaethiwus iawn sy'n cael ei hystyried yn un o'r cymhwysiad gêm bêl-droed enwocaf ar hyn o bryd oherwydd bod miliynau o ddefnyddwyr Android wedi lawrlwytho'r gêm o'r siop chwarae ac maen nhw wedi gwerthfawrogi ei holl nodweddion.

Pêl-droed Flick (Gemau all-lein am ddim ar gyfer Android)

Gallwn ddod o hyd i dunelli o gemau Pêl-droed ar siop chwarae ond mae angen cysylltiad WiFi ar y mwyafrif o'r gemau hynny neu maen nhw'n cael eu talu. Fodd bynnag, weithiau mae'r apiau pêl-droed hynny yn ddiwerth ac yn sbwriel, felly, rydym wedi dewis Flick Soccer Apk i chi oherwydd ei fod yn rhad ac am ddim a gallwch chi chwarae unrhyw bryd yn unrhyw le.

Mae datblygwyr Pêl-droed Flick yn darparu diweddariadau i gynnal ei berfformiad ac addasu'r gêm trwy gadw adborth defnyddwyr yn eu meddwl.

Mae hwn (Flick Soccer Apk) ar gael ar gyfer pob math o ddefnyddwyr Android ond weithiau mae rhai gemau yn gyfyngedig i oedran. Mae Flick Soccer yn gydnaws â holl ffonau smart a thabledi Android.

Mae'r gêm yn dod â graffeg o safon i chi fel y gallwch chi fwynhau'r gêm wrth chwarae mewn amgylchedd realistig.

Y nodwedd orau yr wyf yn ei charu fwyaf yn y Flick Soccer yw bod ganddi sylwebaeth a gallwch wrando ar y sylwebaeth syfrdanol. Gallwch chi sgorio cymaint o goliau rydych chi eisiau eu gwneud oherwydd bod y gêm i gyd yn ymwneud â sgorio nodau.

Pan fyddwch chi'n sgorio mwy a mwy o goliau rydych chi'n cael gwobrau gwych am hynny fel cymeriadau newydd, crys Pêl-droed, loncwyr pêl-droed, steiliau gwallt a llawer mwy. Gallwch chi addasu'ch hoff gymeriadau trwy ddewis lliw croen, lliw gwallt a llawer mwy.

Sychwch eich bys ar y sgrin i basio'r bêl neu i'r nod. Ymhellach, pan fyddwch chi'n dechrau'r gêm mae'n chwarae demo i chi felly rydych chi'n dod i wybod am y gêm bod sut rydych chi i fod i chwarae'r gêm.  

Felly mae'r gêm yn syml iawn ac rydych chi'n dechrau'r gêm o'r hawsaf ac yn raddol mae'r anhawster yn cynyddu pan fyddwch chi'n pasio neu'n cwblhau'r lefelau.

O'r diwedd, rwyf am ddweud wrthych fod Flick Soccer yn gêm Android hollol rhad ac am ddim ac all-lein os ydych chi am gael ychydig o hwyl yn eich amser hamdden a'ch bod chi'n ffan enfawr o bêl-droed yna Flick Soccer yw'r opsiwn gorau i chi.  

Os ydych chi am lawrlwytho'r gêm, ewch i siop chwarae Google a chwilio am y gêm a'i lawrlwytho.

4. Chwyth Marmor y Jyngl (Gêm All-lein)

Os ydych chi'n ffan enfawr o gemau Arcade yna rydych chi yn y fan a'r lle oherwydd bod y gêm sydd yn y 4ydd safle ar ein rhestr, yn un o'r gemau Arcêd gorau sydd ar gael ar Farchnad Android a dyna “Jungle Marble Blast” ??.

Mae Jungle Marble Blast yn un o fy hoff gemau fy hun sy'n hwyl iawn ac rydych chi'n mynd i garu'r gêm hon os byddwch chi unwaith yn gosod y gêm ar eich androids.

Efallai y bydd y mwyafrif ohonoch yn gwybod am y Zuma sy'n un o'r gemau mwyaf caethiwus hefyd ond y peth drwg am y gêm honno yw nad yw'n all-lein ac mae angen WiFi neu gysylltiad rhyngrwyd arnoch chi i chwarae'r gêm.

Jungle Marble Blast (Gemau all-lein am ddim ar gyfer Android)

Mae Jungle Marble Blast yn union fel Zuma ond mae'n hollol rhad ac am ddim i'w lawrlwytho a'i chwarae ac yn bwysicach fyth, nid oes angen cysylltiad rhyngrwyd na WiFi arnoch chi i chwarae'r gêm. Felly, mae Jungle Marble Blast yn sgorio'r 4th rheng yn y rhestr o 5 Gemau am Ddim Gorau dim WiFi Angenrheidiol.

Pe bawn ar fin ysgrifennu ar 5 gêm Arcêd orau ar gyfer Android yna byddaf yn rhoi safle 1 uchaf i Jungle Marble Blast oherwydd bod y gêm hon yn syml iawn, yn ysgafn, yn graffeg dda ac yn gaethiwus. Fodd bynnag, yma yn yr erthygl hon, rydym yn dewis gemau o bob categori sydd wedi swyno'r defnyddwyr o'i nodweddion.

Mae gameplay Jungle Marble Blast yn syml iawn fel y dywedais, dim ond tapio / clicio ar y sgrin neu'r peli rydych chi am eu chwythu i fyny ond mae'n rhaid i chi gyd-fynd â'r un lliwiau a dim ond y peli sydd â'r yr un lliw â'r bêl ymosodwr.

Saethu a chwythu'r peli i gyd. Os gwnaethoch fethu ag atal sffêr y peli rhag mynd i mewn i'r ddaear ar y map yna byddwch chi'n colli'r lefel a bydd angen i chi ailgychwyn y gêm. Os gallwch chi atal y sffêr rhag mynd i mewn i'r ddaear yna byddwch chi'n pasio'r lefel a byddwch chi'n cael eich uwchraddio i'r lefel nesaf.  

Mae Jungle Marble Blast yn gêm android syml ac ysgafn iawn sy'n defnyddio llai o storio yn eich androids ac mae'n gweithio ar fatri isel felly nid oes angen i chi boeni am y defnydd o fatri. Os ydych chi'n wynebu unrhyw fath o fater wrth chwarae'r gêm.

Yna gallwch gael fersiwn gydnaws o'r gêm ar gyfer eich android, fodd bynnag, mae Jungle Marble Blast yn gweithio ar bron bob ffôn clyfar a llechen Android. Os ydych chi am lawrlwytho'r gêm, ewch i siop chwarae Google a chwilio am y gêm a'i lawrlwytho.

5. Asffalt 8 yn yr Awyr (Asffalt All-lein)

Daw Asffalt 8 yn yr Awyr yn 5th safle ein rhestr o (5 Gêm Am Ddim Uchaf Dim Angen WiFi). Mae'n gais gêm sef yr 8th cyfres o gemau Asffalt a gallwch hefyd ddod o hyd i'w gyfres neu fersiynau blaenorol ar Play Store. Fodd bynnag, mae'r rheini ar-lein ac ni allwch chwarae all-lein.

Gêm Asffalt 8 yn yr Awyr yw un o'r gemau Rasio Android mwyaf poblogaidd ac mae ansawdd y graffeg yn ei gwneud y gêm rasio oeraf ar gyfer Android.

Wrth chwarae Asffalt 8 yn yr Awyr, rydych chi'n teimlo'r amgylchedd rasio realistig gan fod ganddo graffeg uchel a gallwch weld bod y ceir a'r mapiau neu'r traciau'n edrych yn real.

Asffalt 8 yn yr Awyr (Gemau all-lein am ddim ar gyfer Android)

Os dywedaf mai Asffalt 8 yn yr Awyr yw'r cyfuniad mwyaf o geir cyflym, traciau anhygoel, ceir datblygedig iawn a graffeg o ansawdd uchel, byddwn yn fwy priodol.

Byddwn i wrth fy modd yn rhoi safle 1 uchaf i Asffalt 8 yn yr Awyr pan ddaw at yr apiau gêm Rasio gorau. Oherwydd bod ganddo'r graffeg fwyaf o ansawdd uchel, sef un o nodweddion pwysicaf unrhyw gêm p'un a yw hynny ar gyfer Android neu ddyfeisiau eraill.

Mae chwaraewyr yn mwynhau'r gêm pan welant fapiau realistig, traciau, ceir ac pethau eraill felly Asffalt yw'r unig gêm rasio sy'n darparu nodweddion o'r fath yn eu Gemau.

Nid wyf yn dweud mai Asffalt 8 Airborne yw'r unig gêm sydd â'r nodweddion gorau ond mae gan ei gyfres flaenorol yr un peth ansawdd uchel graffeg a'r un gameplay realistig.

Ond y peth gorau dwi'n ei garu fwyaf a byddwch chi hefyd yn ei garu i yw bod Asffalt 8 yn yr Awyr yn all-lein gêm pan fyddwch yn lawrlwytho'r app bydd hefyd yn lawrlwytho'r data ar gyfer all-lein a gallwch ei chwarae all-lein. Felly, mae Asffalt 8 Airborne yn dod yn ein rhestr o'r 5 uchaf am ddim gêms nid oes angen WiFi.

Diolch i'r datblygwyr oherwydd mae'n ymddangos fel eu bod wedi gwneud eu holl ymdrech yn yr un gêm honno i ddarparu'r gêm fwyaf unigryw, o ansawdd uchel, realistig a llawen i'w cefnogwyr.

Ymhellach, nid oes amheuaeth eu bod yn llwyddo yn eu hachos ac mae miliynau o ddefnyddwyr android wedi lawrlwytho'r gêm.

Os ydych chi am lawrlwytho'r gêm, ewch i siop chwarae Google a chwilio am y gêm a'i lawrlwytho. Gall defnyddwyr hefyd lawrlwytho Data Mod Aer Asffalt 8 neu Ddata Obb Awyr Asffalt 8 ar gyfer eu Androids.

Casgliad

Dyma oedd y rhestr o 5 gêm am ddim orau neu ddim gemau WiFi ar gyfer Android. Gobeithio felly bydd hyn yn helpu defnyddwyr Android i gael y gêm android all-lein orau ar gyfer eu dyfeisiau Android ac maen nhw'n mwynhau'r gemau hynny unrhyw bryd yn unrhyw le yn eu hamser hamdden.

Os ydych chi'n meddwl bod gennych chi gêm Android y gellir ei chwarae all-lein ac rydw i wedi colli'r gêm honno yn y rhestr yna rhowch wybod i mi am y gêm yn yr adran sylwadau isod diolch.

Leave a Comment