Dadlwythiad Apk Adroddiad Ar Gyfer Android [Insta App]

Mae Instagram yn cael ei gyfrif ymhlith y platfform cyfryngau cymdeithasol mwyaf poblogaidd ac amlwg. Lle mae aelodau'n cyhoeddi cynnwys i ddenu gwylwyr. Fodd bynnag, nid yw'r Insta byth yn cynnig y dangosfwrdd dadansoddol manwl hwn. Felly gan ganolbwyntio cymorth y defnyddiwr yma daethom ag Reportly Apk.

Mewn gwirionedd, y Cymhwysiad Dysgu yn offeryn android cyfreithiol a gefnogir gan drydydd parti. Strwythuredig sy'n canolbwyntio ar holl ddefnyddwyr Instagram ac ymwelwyr. Er bod y platfform yn berffaith ar gyfer ymwelwyr a phobl sy'n hoff o adloniant. Lle mae modd gwylio gwahanol ffeiliau cyfryngau.

Fodd bynnag, os byddwn yn siarad am hygyrchedd i adroddiadau manwl ar gynnwys cyhoeddedig gan gynnwys dilynwyr. Yna gall cefnogwyr brofi'r drafferth fawr hon i gael adroddiadau. Felly gan ganolbwyntio'r broblem, strwythurodd datblygwyr yr App Reportly anhygoel hwn.

Beth yw Reportly Apk

Offeryn android ar-lein sy'n gysylltiedig ag Instagram yw Reportly Apk a ddatblygwyd gan ystyried defnyddwyr platfform. Pwrpas strwythuro'r cais yw darparu llwybr diogel. Trwy y gall y defnyddwyr android hawdd gael adroddiadau manwl am wahanol weithrediadau.

Ers lansio Insta, mae mwyafrif y bobl yn defnyddio'r platfform ar gyfer cyfathrebu. Yn ogystal â chyhoeddi cynnwys dawnus ac unigryw i arddangos eu gwaith. Hefyd yn denu gwylwyr trwy ddangos eu gwaith dawnus ar ffurf cynnwys cyfryngol.

Po fwyaf y bydd defnyddwyr yn gallu cyhoeddi cynnwys unigryw. Bydd mwy o wylwyr yn cael eu denu i'r cyfrif ac yn helpu i gael Dilynwyr, Sylwadau a Hoffterau. Mewn rhai achosion, gall y defnyddwyr ddechrau synhwyro colli dilynwyr, sylwadau a hoffterau.

Er eu bod y tu mewn i'r platfform swyddogol, efallai na fydd y defnyddwyr yn gallu cyrchu adroddiad manwl ynghylch gostyngiad penodol. Felly mae'r defnyddwyr yn dechrau chwilio am y platfform amgen gorau i gael manylion ynghyd â sefyllfa trac. Ond gan ganolbwyntio arbenigwyr diogelwch defnyddwyr strwythuredig Reportly Android.

Manylion APK

EnwYn adroddiadol
fersiwnv3.1.2
Maint28 MB
Datblygwr361.
Enw'r Pecyncom.reportlyAc
PrisAm ddim
Android gofynnol9.0 a Byd Gwaith
categoriapps - cymdeithasol

Yn flaenorol, mae llawer o adroddiadau'n cael eu ffeilio ar-lein ynghylch hacio cyfrifon a dyfeisiau. Y rheswm allweddol dros y broblem hacio cyfrif hon yw integreiddio offer trydydd parti. Ie, soniodd llawer o ddefnyddwyr ffonau symudol am y gosodiad hwn o offer trydydd parti.

I gael cymorth ar ffurf dibenion monitro ac olrhain. Serch hynny, ystyrir bod y broses hon yn un eithaf peryglus ac nid yw swyddogion byth yn cefnogi gweithrediadau o'r fath. Ac eto, mae pobl yn dal i gynnal yr un gweithrediadau a hyd yn oed chwilio am y llwyfannau ar-lein gorau.

Lle gallant fonitro ac olrhain eu cyfrif Insta yn hawdd heb unrhyw danysgrifiad na bod yn berchen ar drwydded. Er bod y mwyafrif o offer trydydd parti yn cynnig gweithrediadau tebyg am ddim. Ond mewn gwirionedd, mae cymryd cymorth o lwyfannau o'r fath yn beryglus.

Felly canolbwyntio'r broblem a diogelwch gefnogwr Insta. Daethom â'r offeryn diogel perffaith hwn sy'n rhad ac am ddim i'w gyrchu ac sy'n cynnig gweithrediadau premiwm am ddim. Cofiwch y gallai gosod yr ap helpu i gael adroddiadau dadansoddol manwl am ddilynwyr, hoffterau a sylwadau.

Yn ogystal, efallai y bydd y defnyddwyr hefyd yn gallu olrhain ynghyd â chael cyfanswm nifer y defnyddwyr sydd wedi'u blocio gyda manylion llawn. Felly rydych chi bob amser yn chwilio am raglen debyg ond yn methu dod o hyd i un. Rhaid ymweld â'n gwefan a gosod Reportly Download gydag opsiwn un clic.

Nodweddion Allweddol Yr Apk

 • Mae'r ffeil app yn rhad ac am ddim i gael mynediad iddi.
 • Ystyrir bod cofrestru'n orfodol.
 • Gall y defnyddwyr fewngofnodi i'r app gan ddefnyddio tystlythyrau mewngofnodi Insta.
 • Nid oes angen tanysgrifiad datblygedig.
 • Hawdd i'w integreiddio a'i ddefnyddio.
 • Mae gosod yr app yn cynnig gwahanol weithrediadau pro.
 • Mae'r rhain yn cynnwys monitro ac olrhain.
 • Helpwch i olrhain nifer y dilynwyr, hoffterau a sylwadau.
 • Mae hyd yn oed cyfrifon sydd wedi'u blocio hefyd yn olrheiniadwy.
 • Ni chaniateir unrhyw hysbysebion trydydd parti.
 • Bydd dangosfwrdd cartref manwl yn helpu i gael adroddiad manwl.
 • Mae'r app yn cael ei ystyried yn gyfreithiol i'w ddefnyddio.
 • Ni ofynnir unrhyw ganiatâd.

Cipluniau o'r Gêm

Sut i Lawrlwytho Adroddiad Apk

Ar hyn o bryd, mae'r fersiwn ddiweddaraf o ffeil app yn gyraeddadwy o Play Store. Ond oherwydd rhai cyfyngiadau allweddol, mae'r ffeil app wedi'i gategoreiddio ymhlith cynhyrchion cyfyngol. Sy'n golygu mai dim ond dyfeisiau cymwys sy'n cael cyrchu ffeiliau.

Felly beth ddylai defnyddwyr android ei wneud mewn sefyllfa o'r fath pan nad ydyn nhw'n gallu cyrchu Apk yn uniongyrchol o Play Store? Felly rydych chi wedi drysu ac yn chwilio am y ffynhonnell amgen orau ar gyfer cyrchu ffeil. Rhaid ymweld â'n gwefan a chyrchu ffeil Apk uniongyrchol am ddim.

A yw'n Ddiogel Gosod Yr Apk

Mae'r ffeil app yr ydym yn ei chefnogi yma yn gwbl gyfreithiol. Mae hyd yn oed y swyddogion yn credu'n llwyr bod y cynnyrch yn ddiogel i'w osod a'i ddefnyddio. Cyn cynnig y ffeil Apk y tu mewn i'r adran lawrlwytho. Rydym eisoes wedi'i osod ar wahanol ddyfeisiadau ac mae'n ddiogel i'w ddefnyddio.

Mae digon o offer tebyg eraill yn cael eu cyhoeddi yma ar ein gwefan. Sydd yn ymwneud yn unig ag Instagram ac yn cynorthwyo'r defnyddwyr i wneud gwahanol weithrediadau. I osod ac archwilio'r apiau hynny, dilynwch yr URLau hynny Instagram Reels APK ac Instagram Pro Apk.

Casgliad

Naill ai rydych chi'n ddechreuwr neu'n arloeswr ar Instagram. Ond byddwch bob amser yn siomedig ar ôl methu olrhain a monitro dilynwyr, hoffterau a sylwadau. Yna yn hyn o beth, rydym yn awgrymu bod y defnyddwyr ffonau symudol hynny yn gosod Apk yn ôl pob sôn am ddim ac yn mwynhau nodweddion premiwm.

Lawrlwytho'r Dolen

Leave a Comment