Dadlwythiad Apk SpyHuman Ar gyfer Android [Android Spy 2022]

Os ydych chi'n rhiant ac yn poeni am gamddefnydd y ffôn clyfar gan eich plant na pheidio oherwydd nawr gyda SpyHuman Apk gallwch fonitro gweithgaredd cyfan eich plant, yr hyn maen nhw'n ei chwilio ac â phwy maen nhw'n siarad.

Mae'r cais hwn yn fath o ap ysbïwr celloedd sydd wedi'i gynllunio ar gyfer rhieni sydd am fonitro eu plant heb adael iddynt wybod.

Rhieni sydd wir yn poeni am eu plant ac eisiau cadw eu plant yn eu harddegau rhag pethau drwg fel gwefannau sy'n cynnig dolenni a fideos gwael fel gwefannau fideo oedolion ac ati, yna rydyn ni'n argymell yn gryf eich bod chi'n defnyddio'r ap ysbïwr hwn.

Pan gyflwynwyd yr ap yn gyntaf, dim ond nifer gyfyngedig o nodweddion y mae'n eu cynnig sy'n cynnwys olrhain galwadau a negeseuon yn unig. Ond nawr gyda'r amser, ychwanegodd Tîm SpyHuman lawer o nodweddion sy'n galluogi'r defnyddiwr i fonitro galwadau, negeseuon, hanes gwefan ac ati.

Beth yw SpyHuman Apk

Ar ddechrau'r 21ain Ganrif, roedd y diwydiant TG ar ei anterth dan ddŵr gyda Chyfrifiaduron a Ffonau Symudol. A chydag amser roedd y diwydiant rhyngrwyd hefyd ar ei ffordd i gymryd drosodd popeth. Mae cyfrifiaduron, ffonau clyfar gyda'r rhyngrwyd yn newid ffordd fyd-eang o feddwl.

Roedd y cysyniad newydd hwn o Gyfrifiaduron, ffonau clyfar gyda'r rhyngrwyd yn gweithio fel bom atom i'r Diwydiant TG. Os ydym yn siarad am y sefyllfa bresennol mae pob unigolyn yn caru cadw'r tri chyfarpar hwn gydag ef trwy'r amser a heb y tri pheth hyn, ni allwch symud ymlaen yn eich bywyd. Rydych chi eisiau bod yn berson llwyddiannus yna mae angen y tri pheth hyn arnoch chi.

Ond un peth mae pobl yn dechrau anwybyddu bod pob cyfle yn dod â manteision ac anfanteision. Felly digwyddodd yr un peth â'r diwydiant ffôn clyfar hwn.

Er mwyn gweld cynnydd, rhoddodd pobl y dechnoleg ddiweddaraf i'w plant, sy'n cynnwys ffonau smart, ond ni wnaethant sylweddoli y gall plant hefyd ddefnyddio'r un dechnoleg i chwilio pethau drwg gan gynnwys fideos oedolion a chynnwys eu hunain mewn gweithgareddau gwael hyd yn oed yn waeth.

Nawr nid yw'n bosibl i rieni gadw eu plant gyda nhw 24/7. Felly nawr mae'r cwestiwn yn codi yma sut y gallant fonitro eu plant o bell heb adael iddynt wybod.

Mae nag arbenigwyr yn cysylltu eu hymennydd gyda'i gilydd ac wedi creu cynnyrch sef SpyHuman Tracker Apk lle gall rhiant fonitro a chael mynediad at bob rhan o'u ffôn yn ffôn heb unrhyw frwydr.

Mae SpyHuman App wedi'i gynllunio'n arbennig i ysbïo'ch plant i ffonio bob tro, er enghraifft, beth maen nhw'n chwilio trwy'r rhyngrwyd, y maen nhw'n galw ato a hyd yn oed recordio eu galwad a'i gadw fel tystiolaeth i'w gwrthweithio os yw merch yn ei harddegau yn dweud celwydd.

Nodweddion Allweddol yr App Olrhain

Mae'r ap yn cynnig llawer o nodweddion nad yw'n bosibl sôn am y cyfan yma. Yr hyn y gallwn ei wneud yw rhannu rhai pwysig yr oedd eu hangen fwyaf ar ddefnyddiwr.

  • Mae'r ap yn cynnig recordydd galwadau byw i chi lle gallwch chi recordio unrhyw alwad o bell a hyd yn oed ei throsglwyddo i'ch ffôn a'i defnyddio fel tystiolaeth yn nes ymlaen.
  • Nodwedd Olrhain SMS sy'n eich galluogi i wirio ac olrhain i bwy mae'ch plant yn tecstio a pha fath o iaith maen nhw'n ei defnyddio.
  • Un o nodweddion pwysicaf “Social Media Tracker” ??. Gan ddefnyddio'r nodwedd hon gallwch fonitro gweithgareddau cyfrif cyfryngau cymdeithasol eich plant a gwirio eu rhyngweithio â gwahanol bobl.
  • Mae hyd yn oed rhiant yn poeni os na chyrhaeddodd eu plant mewn pryd o'r ysgol, coleg a phrifysgol ac ati. Ond gyda'i Technoleg Tracio GPS, gallwch olrhain eu lleoliad yn hawdd fel beth yw eu lleoliad presennol.
  • Nawr ychwanegodd Tîm Cymorth Apk Tracker SpyHuman Olrhain Negeseuon WhatsApp lle gall rhieni olrhain gweithgareddau WhatsApp eu plant yn hawdd.

Gall rhieni olrhain gweithgareddau eu plant ar unrhyw adeg yn unrhyw le yn y byd. Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw'r rhyngrwyd a'r ap hwn ar gyfer olrhain a monitro'ch plant.

Manylion SpyHuman Apk

EnwYsbïwr
DatblygwrTîm Olrhain SpyHuman
Maint32.5 MB
fersiwnv311
Enw'r Pecynm.rheolaeth.symudol
PrisAm ddim
Android gofynnol5.0 ac Uchod
categoriapps - offer

Sut i Lawrlwytho a Gosod SpyHuman Apk

Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn ei lawrlwytho o'i wefan swyddogol ond os nad oes gennych fynediad i wefan swyddogol yna gallwch ei lawrlwytho o'r fan hon. Rydym hefyd yn darparu'r Fersiwn Apk wreiddiol yma o ran darparu ffeil wreiddiol sy'n rhydd o ddrwgwedd a heb lygredd.

Mae ein tîm arbenigol yn gosod yr ap ar ddyfeisiau lluosog ac yn gwirio eu cydnawsedd. Hyd yn oed ei wirio o wahanol onglau a'i groeswirio eto fel bod y defnyddiwr yn cael ei ddifyrru gyda'r cymhwysiad cywir.

Gallwch chi lawrlwytho'r ap oddi yma trwy glicio ar y botwm lawrlwytho a ddarperir ar frig a gwaelod yr erthygl. Cliciwch arno a bydd eich lawrlwytho yn cychwyn yn awtomatig mewn ychydig eiliadau. Unwaith y bydd eich ffeil wedi'i lawrlwytho, nawr ewch i'r adran storio ffôn a dod o hyd i'r ffeil.

Cipluniau o App Olrhain SpyHuman

Nawr cliciwch ar ffeil i redeg y broses osod. Yn fuan ar ôl i chi glicio ar botwm gosod bydd hysbysiad gorffen yn mynd i fyny o'ch blaen sy'n golygu bod eich app wedi'i osod yn llwyddiannus.

Nawr agorwch y rhaglen a galluogwch y nodweddion yr oeddech chi eu heisiau fwyaf. Ar ôl i chi wneud gyda chyfluniad nawr cuddiwch yr ap gan ddefnyddio ap seidr app fel na fydd eich plant yn cael un amheuaeth ynglŷn ag ysbïo eu ffôn.

Casgliad

I lawrlwytho'r fersiwn ddiweddaraf o SpyHuman Apk ac mae am roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi'ch hun am gynhyrchion newydd sydd ar ddod sy'n rhoi mantais i chi dros eich gwrthwynebydd nag ymweld â'n gwefan o bryd i'w gilydd.

Neu hyd yn oed gallwch ganiatáu bar hysbysu felly cewch eich hysbysu cyn gynted ag y byddwn yn diweddaru unrhyw eitem ar ein gwefan.

Gobeithio y bydd yr erthygl hon yn ffrwythlon ac os ydych chi eisiau mwy o wybodaeth am gynnyrch o'r fath na theimlwch yn rhydd i gysylltu â ni neu hyd yn oed gallwch ollwng sylw dros yr adran sylwadau. Byddwn yn cyrraedd atoch cyn gynted ag y byddwn yn derbyn eich ymholiad.  

Lawrlwytho'r Dolen