Dadlwythiad Apk Cyffwrdd Himawari Ar gyfer Android [Gêm Newydd]

Nid oes gormod o gyfleoedd i chi brofi a byw mewn byd anime. Lle gallwch chi ryngweithio â phob math o gymeriadau heb adael y tŷ byth. Os nad ydych chi wedi profi hyn eto, yna efallai eich bod chi'n ystyried Touch Himawari fel cyfle gwych i fyw mewn byd anime go iawn.

Mae'r cymhwysiad hapchwarae rydyn ni'n ei gefnogi ar hyn o bryd yn gysylltiedig yn unig ag a gêm chwarae rôl. Dyma lle mae gamers yn cael y cyfle i ddangos cyfranogiad uniongyrchol yn y gêm. Gallant reoli senario'r dydd a'r nos trwy wasgu'r opsiynau sydd ar gael yn rhwydd.

Fel y gwelwch yn y dadansoddiad perfformiad y gêm, mae'r perfformiad yn uniongyrchol gysylltiedig â diddordeb y gamer. Efallai y bydd y chwaraewyr yn cael cynnig opsiynau gwahanol i ddewis ohonynt ar ryw adeg yn ystod y gêm. Bydd dewis unrhyw un o'r opsiynau sydd ar gael yn adlewyrchu straeon amrywiol ar ffurf canlyniadau.

Beth yw Touch Himawari Apk

Mae gêm Android Touch Himawari yn seiliedig ar efelychiad o fyd anime unigryw. Mae'r chwaraewr yn chwarae fel person cyffredin yn y byd anime, a hyd yn oed yn sgwrsio â phobl ar hap yn seiliedig ar eu diddordebau. Maen nhw'n cael eu hystyried yn ffrindiau ar hap yn y gêm hefyd a gafodd ddiddordebau cyffredin.

Er bod pob un o'r cymeriadau y gallwn eu cyrraedd yn y gêm yn cael eu hystyried yn ferched hardd. Mae'n tueddu i fod yn wir, yn ystod y dechrau, y bydd chwaraewyr yn awyddus i wneud ffrindiau gyda'r merched hyn. Wrth i amser fynd yn ei flaen, rydych chi'n dechrau fflyrtio gyda'r merched hyn ac yn dechrau ceisio ymdreiddio i'w rhwydweithiau cymdeithasol.

Er mwyn meithrin dealltwriaeth dda, rydym yn argymell eich bod yn siarad yn rheolaidd â'ch gilydd. Gall siarad yn rheolaidd hyd yn oed eich helpu i ddarganfod gorwelion newydd nad ydych erioed wedi eu harchwilio o'r blaen. Fodd bynnag, mae dangos eich diddordeb brwd a siarad yn rheolaidd yn ddau beth gwahanol iawn.

Mae hyn yn golygu mai mater i'r chwaraewr yw sut mae'n penderfynu delio â'r sefyllfa trwy ddewis gwahanol opsiynau. Rhaid i'r rhai sy'n barod i basio'r amser yn gyflym yn Touch Himawari Apk Download ddewis yr oriawr yn amserol fel y gall y dyddiau a'r nosweithiau fynd heibio yn gyflymach. Po fwyaf llwyddiannus fyddwch chi wrth basio'r dyddiau fydd.

Manylion APK

EnwCyffyrddwch â Himawari
fersiwnv0.5
Maint62.4 MB
DatblygwrCyffwrddHimawari
Enw'r Pecynuchu.touchhimawari
PrisAm ddim
Android gofynnol5.0 a Byd Gwaith
categorigemau - Efelychu

Ar wahân i ddod o hyd i ffrindiau newydd a sgwrsio â nhw, mae yna nifer o nodweddion sylfaenol eraill y gellir eu cyrchu'n hawdd gan Gamers Ffôn Symudol hefyd. Mae'r rhain yn cynnwys gosodiadau arfer, gemau mini ac opsiwn sgwrsio byw. Bydd y chwaraewyr Ffôn Android yn mwynhau'r profiad yn fwy o ganlyniad i ddod o hyd i ffrindiau newydd a sgwrsio â nhw.

Mae gemau mini yn gwbl ddetholadwy o'r tu mewn i'r gêm. Bydd gwneud yn siŵr eich bod chi'n chwarae'r gemau mini a bod yn llwyddiannus wrth i chi fynd trwy'r lefelau yn rhoi credydau i chi. Gellir defnyddio'r credydau hyn yn ddiweddarach i ddatgloi gwahanol nodweddion esthetig fel cymeriadau newydd neu hyd yn oed lefelau newydd.

Mae yna hefyd gêm o'r enw Blocks Game y gellir ei chwarae. Yn syml, dewiswch y cymeriad a bydd caniatáu i'r gêm gael ei lansio yn caniatáu ichi fwynhau rhywfaint o amser rhydd. Mae'r opsiwn storfa yn y modd cau i lawr ar hyn o bryd. Mae gêm Sword Quest yn rhad ac am ddim i'w chwarae ac mae'n gêm bleserus sy'n seiliedig ar stori.

Rydych chi hefyd yn gallu addasu'r synau gameplay gan ddefnyddio'r opsiwn gosodiadau sydd hefyd wedi'i etifeddu y tu mewn i'r gêm. Dewiswch yr opsiwn penodol a mwynhewch chwarae o gwmpas gyda'r gwahanol synau gameplay. Opsiwn arall a ddarperir yw tynnu lluniau newydd gyda'r camera o fewn y gêm.

Cyn gynted ag y bydd y lluniau wedi'u dal, byddant yn cael eu harddangos y tu mewn i'r Ffolder Llun. Gallwch agor y Ffolder ac edrych ar eich lluniau dal. Ar hyn o bryd, nid ydym wedi darganfod unrhyw broblemau neu hysbysebion. Felly os oes gennych ddiddordeb mewn cysylltu â ffrindiau, lawrlwythwch Touch Himawari Apk.

Nodweddion Ychwanegol Allweddol Y Gêm

 • Am ddim i lawrlwytho Ffeil Apk ar Ddyfeisiadau Android.
 • Syml i chwarae a gosod.
 • Dim cofrestriad.
 • Dim tanysgrifiad.
 • Mae gosod y gêm yn cynnig cyfleoedd gwahanol.
 • Cyfleoedd i archwilio nodweddion ac opsiynau yn Android Mobile Phone.
 • Mae gwahanol gemau mini yn gyraeddadwy i'w chwarae.
 • Fel Gêm Pos Arddull Cyffredinol, Datrys Posau, gemau Elfen Rhamantaidd a mwy.
 • Cofiwch fod cymeriadau anime Japaneaidd a merch swynol Japaneaidd yn bresennol ar gyfer rhyngweithio.
 • Mae hyd yn oed y chwaraewyr yn gwybod y gêm gyda Annwyl Ffrind Japaneaidd Himavari.
 • Ni chaniateir unrhyw hysbysebion.
 • Fe'i gelwir yn Messaging App oherwydd argaeledd opsiwn sgwrsio byw.
 • Dechreuwch sgwrsio â chymeriadau eraill gan chwarae posau amrywiol.
 • Ychwanegir gwahanol gymeriadau anime.
 • Mae pob cymeriad anime yn fenywaidd.
 • Cadwyd y rhyngwyneb gameplay yn syml.

Cipluniau o'r Gêm

Sut i Lawrlwytho Gêm Touch Himawari

Dim ond ffeiliau Apk dilys a gwreiddiol y mae ein gwefan yn eu darparu, felly gallwch chi ddibynnu arnom ni os ydych chi'n chwilio am un. Cyn neidio'n syth i osod a defnyddio'r prif raglen gêm, y cam cychwynnol yw lawrlwytho. Ac ar gyfer hynny, gallwch chi hefyd ymddiried yn ein gwefan. Dim ond y ffeiliau Apk fersiwn diweddaraf rydyn ni'n eu darparu.

Gan ofalu am ddiogelwch a phreifatrwydd y chwaraewr, rydym eisoes wedi gosod ffonau smart cyfredol Touch Himawari Apk Downloadon i sicrhau ei fod yn llyfn iawn ac yn ddiogel i'w ddefnyddio. Pan gliciwch ar y ddolen lawrlwytho uniongyrchol isod, bydd y broses o lawrlwytho'r gêm yn dechrau'n awtomatig a gallwch chi fwynhau'r gêm heb ymyrraeth.

Cofiwch nad yw'r ap hapchwarae ar gael i'w lawrlwytho o Google Play Store. Felly rydyn ni'r chwaraewyr yn lawrlwytho'r gêm gaethiwus o'r fan hon gydag opsiwn un clic. Hefyd, mwynhewch ddefnyddio apiau negeseuon ar gyfer siarad â merched anime hardd.

A yw'n Ddiogel Gosod Y Ffeil Apk

Rhaid imi ddweud bod y cymhwysiad hapchwarae yr ydym yn ei gyflwyno yma yn gwbl weithredol. Hyd yn oed cyn i'r gêm fod ar gael y tu mewn i'r adran lawrlwytho, roeddem eisoes wedi gosod Apps ar sawl dyfais Symudol ac ar ôl gosod y gêm gwelsom ei bod yn llyfn ac yn hawdd i'w chwarae hefyd.

Yn ogystal â'n gemau efelychu, rydyn ni'n cynnig y gallu i chi chwarae ystod eang o gemau amgen ar ein gwefan. Gallwch ddarganfod y gemau amgen hyn trwy glicio ar y dolenni a ddarperir. Mae'r gemau'n cynnwys Efelychydd Truck Fietnam Apk ac Apk Gorlawn.

Casgliad

Os ydych chi wedi diflasu ar chwarae'r un gemau bob tro ac yn barod i archwilio byd anime newydd. Dyma'r rheswm pam mae angen i ddefnyddwyr Android osod Ffeil Apk Touch Himawari o'r wefan hon. Mwynhewch archwilio'r gêm efelychu anime hon am ddim.

Cwestiynau Cyffredin
 1. A yw Touch Himawari Am Ddim i'w Lawrlwytho?

  Ydy, mae'r gêm Play Touch Himawari rydyn ni'n ei darparu yma yn rhad ac am ddim i'w chwarae a'i lawrlwytho.

 2. A yw Gameplay yn Caniatáu Hysbysebion Trydydd Parti?

  Na, mae'r gameplay rydyn ni'n ei gynnig yma yn rhydd o hysbysebion yn unig.

 3. A yw Gêm Angen Cofrestru?

  Na, nid oes angen cofrestru byth ar y gêm yr ydym yn ei darparu yma.

Lawrlwytho'r Dolen

Leave a Comment