Dadlwythiad Apk UMPTKIN Ar gyfer Android [SSE UMPTKIN 2023]

Mae Addysg Uwch ac Adran Addysg Llywodraeth Indonesia yn ddau endid gwahanol sy'n cydweithio. Cynnal a chynnal y dewis o gyfranogwyr ar sail teilyngdod. Er mwyn gwneud y broses ddethol hon yn dryloyw, mae ap newydd yn cael ei lansio o'r enw UMPTKIN Apk.

Yn y bôn, mae'r App anhygoel yn borwr arholiad mynediad diogel sydd wedi'i strwythuro i ddarparu llwybr diogel o ran tryloywder ymhlith ymgeiswyr dethol. Trwy'r SSE Umptkin hwn, gall cyfranogwyr wirio amserlen y prawf yn ogystal â gwneud cais am eu cofrestriad newydd.

Mae Ysgol Uwchradd Islamaidd y Wladwriaeth yn sefydliad addysgol sy'n eiddo i'r wladwriaeth lle gall myfyrwyr o wahanol lefelau o gefndiroedd addysgol da wneud cais. Gwnewch gais am fynediad i Brifysgolion Islamaidd y Wladwriaeth, Sefydliad Islamaidd y Wladwriaeth ac Ysgolion Uwchradd Islamaidd y Wladwriaeth.

Mae'r tri sefydliad addysgol hyn yn cynnig gwahanol lefelau o system addysg, yn dibynnu ar gymhwyster y cyfranogwr. Mae'n debyg os gwnaethoch chi gwblhau eich tystysgrif ysgol uwchradd yna rydych chi'n gymwys i wneud cais i Brifysgol Islamaidd y Wladwriaeth am broses ddysgu syml.

Fel hyn, gall myfyrwyr wneud cais am unrhyw Sefydliad Crefyddol Islamaidd y Wladwriaeth yn dibynnu ar eu cymwysterau. Mae'r sefydliadau addysgol hyn sy'n eiddo i'r wladwriaeth yn enwog ymhlith myfyrwyr oherwydd eu cyfleusterau o safon dda. A breuddwyd pob myfyriwr sy'n perthyn i Indonesia yw cwblhau ei astudiaethau yn y sefydliadau hyn.

Os ydych chi'n credu eich bod chi'n gymwys ar gyfer unrhyw un o'r tri sefydliad hyn sy'n eiddo i'r wladwriaeth. Yna gallwch wneud cais am gofrestriad prawf ar-lein trwy lawrlwytho'r fersiwn wedi'i diweddaru o'r ffeil SSE UMPTKIN Apk o'r fan hon. Sydd am ddim i'w lawrlwytho gydag un nodwedd clic.

Beth yw UMPTKIN Apk

Mae SSE Umptkin Apk yn gymhwysiad Android sy'n eiddo i'r wladwriaeth a ddatblygwyd i hwyluso myfyrwyr i gofrestru profion ar-lein. Ar y diwrnod blaenorol, cafodd myfyrwyr eu gwrthod neu eu dewis trwy addasu'r ddogfen oherwydd y system cyflwyno â llaw. Er mwyn goresgyn y broblem hon penderfynodd y llywodraeth ddatblygu llwyfan.

O ble mae myfyrwyr yn cael eu galluogi i wneud cais am gofrestriad prawf trwy sianeli priodol. Lle mae'r risg o newid neu ailgodio dogfennau yn cael ei leihau, datblygu system gyfrifiadurol. Hyd yn oed gan ganolbwyntio ar barth cysur y cyfranogwr, datblygodd yr arbenigwyr proffesiynol yr App SSE UMPTKIN hwn.

Bydd gosod y Lawrlwythiad SSE UMPTKIN Apk hwn y tu mewn i'ch dyfais Android nid yn unig yn galluogi'r cyfranogwr i wneud cais am gofrestru ar-lein. Ond mae hefyd yn cynorthwyo'r cyfranogwr o ran cael y wybodaeth ddiweddaraf am ddyddiadau neu amserlenni profion.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau diweddar, fe wnaethon nhw ychwanegu'r rhifydd cyhoeddiad hwn. Bydd cyrchu'r cownter nawr yn helpu i gael y diweddariadau diweddaraf ynghylch gwahanol brofion ac amserlenni.

EnwUMPTKIN
fersiwnv2.2.0
Maint4.7 MB
DatblygwrUMPTKIN
Enw'r Pecynio.gonative.android.rqoprb.debug
PrisAm ddim
Android gofynnol4.1 a Byd Gwaith
Categoriapps - Addysg

Cofiwch fod y cownter ar gael y tu mewn i'r wefan a'r ap, lle bydd pob manylyn am y dewis yn cael ei arddangos yn rheolaidd. Felly dyma'r system ar-lein orau a gyflwynwyd gan Weinyddiaeth Sefydliadau Crefyddol a Chomisiwn Addysg Uwch Indonesia.

Er bod ffeil SSE UMPTKIN Apk wedi'i datblygu ychydig fisoedd ynghynt. Ond yn y sefyllfa bresennol, nid yn unig y bydd o fudd i'r cyfranogwyr o ran cofrestru ar-lein. Ond bydd hefyd o fudd i'r myfyrwyr trwy leihau'r risg o gael clefyd COVID.

Oherwydd bod y clefyd COVID yn ehangu ei wreiddyn o amgylch y Globe. Ac fe'i datganir yn llym i ymweld â'r tu allan gan ledled y byd. Yn y sefyllfa hon, rhoddodd y system gofrestru a chynnal profion ar-lein ryddhad enfawr i fyfyrwyr.

Yn syml, caniatewch ganiatâd Android App a chyrchwch y prif ddangosfwrdd. Cofiwch fod yr App Android yn hygyrch i'w lawrlwytho o Google Play Store. Fodd bynnag, os ydych chi'n chwilio am lawrlwythwr cymhwysiad Android am ddim, yna rydym yn argymell ymweld â'n gwefan a Dadlwythwch SSE Umptkin Apk am ddim.

Nodweddion Allweddol Yr Ap

 • Gall defnyddwyr symudol lawrlwytho'r ap oddi yma am ddim.
 • Mae'r ap yn weithredol ac yn ddefnyddiol i fyfyrwyr Indonesia yn unig.
 • Mae sefydliadau addysgol gorau Indonesia yn gysylltiedig â'r fforwm hwn.
 • Os bydd unrhyw fyfyriwr yn cymhwyso'r prawf yna bydd yn cael ei dderbyn yn awtomatig i unrhyw goleg neu ysgol grefyddol sy'n eiddo i'r wladwriaeth.

Cipluniau o'r App

Sut i Lawrlwytho SSE Umptkin Apk

Gall defnyddwyr Android ymddiried yn ein gwefan o ran lawrlwytho'r fersiwn ddiweddaraf o Apk Files. Oherwydd dim ond y fersiynau gwreiddiol a gweithredol o Apk Files rydyn ni'n eu cynnig ar ein gwefan. Cyn i ni ddarparu'r fersiwn wedi'i diweddaru o apk, rydym yn gosod yr un ffeil Apk ar wahanol ddyfeisiau Android.

Unwaith y byddwn yn siŵr bod y Ffeil Apk yn rhydd o malware ac yn gwbl weithredol i'w ddefnyddio. Yna rydyn ni'n darparu'r ddolen app y tu mewn i'r erthygl. I lawrlwytho'r fersiwn diweddaraf o fersiwn SSE UMPTKIN, cliciwch ar y botwm rhannu cyswllt lawrlwytho a ddarperir yma a bydd eich llwytho i lawr yn dechrau'n awtomatig.

Sut I Osod Ffeil Apk

Ar ôl i chi orffen lawrlwytho App Ffôn Android, lleolwch y ffeil Apk sydd wedi'i lawrlwytho i gychwyn y broses osod. Ar gyfer cymorth defnyddwyr, rydym yn sôn am y camau angenrheidiol i lawr yma ar gyfer gosod a defnyddio llyfn.

 • Yn gyntaf, galluogi'r Ffynonellau Anhysbys o'r gosodiad symudol i osod Ffeiliau Apk allanol yn hawdd.
 • Ar ôl hynny lleolwch y ffeil sydd wedi'i lawrlwytho o'r adran storio symudol.
 • Yna dechreuwch y broses osod trwy wasgu'r botwm gosod.
 • Unwaith y bydd y gosodiad wedi'i gwblhau ymwelwch â'r ddewislen symudol a lansio'r app.
 • Cofrestrwch eich hun gan ddarparu gwybodaeth academaidd a phersonol.

Rydym eisoes wedi rhannu digon o App Android cymharol eraill ar gyfer defnyddwyr. Os oes gennych ddiddordeb mewn gosod cymwysiadau neu lawrlwytho ar gyfer Apiau Android, yna dilynwch y dolenni. Pa rai sydd Teledu Kalvi Tholaikatchi Apk.

Cwestiynau Cyffredin
 1. Ydyn Ni'n Darparu Mod APK UMPTKIN?

  Na, dyma ni'n rhannu'r fersiwn swyddogol o Android App i ddefnyddwyr. Dadlwythwch Ap yn uniongyrchol o'r fan hon a mynediad hawdd i'r platfform ar-lein am ddim.

 2. A yw UMPTKIN 2023 Am Ddim i'w Lawrlwytho?

  Ydy, mae'r fersiwn ddiweddaraf o Android App yn gwbl ddiogel ac yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho o'r fan hon gydag un clic. Yn syml, gosodwch yr App a mwynhewch wasanaethau am ddim.

 3. A all Defnyddwyr Android Lawrlwytho Ap O Google Play Store?

  Na, nid yw'r App Android yn hygyrch i'w lawrlwytho o Play Store.

Casgliad

Os ydych chi'n barod i wneud cais am Goleg Crefyddol Islamaidd y Wladwriaeth yna lawrlwythwch a gosodwch y fersiwn newydd UMPTKIN AC ID Apk o'n gwefan. Sydd am ddim i'w lawrlwytho gydag un nodwedd clic. Wrth lawrlwytho neu osod yr ap, os ydych chi'n dod ar draws unrhyw broblemau yna mae croeso i chi gysylltu â ni.

Lawrlwytho'r Dolen