Apk Yugioh Neuron Download Ar gyfer Android [Diweddarwyd]

Heddiw rydyn ni'n mynd i dorri i lawr cymhwysiad Android newydd a ryddhawyd yn ddiweddar gan KONAMI ar gyfer cariadon Gêm Yu-Gi-Oh A elwir yn Yugioh Neuron App. Bydd gosod yr apk y tu mewn i'ch ffôn clyfar yn eich galluogi i greu eich dec yn llawn cronfeydd data cardiau cynhwysol.

Mae'r Gêm Cerdyn Masnachu wedi'i gynllunio'n arbennig ar gyfer cariadon Yo-Gi-Oh i arddangos eu pwerau penodol wrth gynhyrchu cronfa ddata cardiau a chofrestru dec newydd. Trwy osod gwahanol nodweddion a styntiau gall y chwaraewr ddangos symudiadau unigryw'r prif restr ddeuawd. A all wneud argraff hawdd ar eraill wrth ddarlunio eich cryfder.

Yn y bôn, prif amcan datblygu'r Ap Gêm Cerdyn hwn yw cynnig profiad gornest gyda chymaint o nodweddion. Cynorthwyo'r chwaraewr o ran cynnig nodweddion meistr gornest fel Cyfrifo Pwyntiau Bywyd, Taflu Darnau Arian, Rholio Dices a mwy.

Gan ganolbwyntio ar gymorth y chwaraewr ychwanegodd y datblygwyr y cofrestriad dec uwch hwn y tu mewn i'r Gêm Gerdyn. Trwy hyn, gall y gamers ychwanegu gwahanol gardiau chwarae y tu mewn i'r dec gan ddefnyddio camera symudol. Mae hyn yn golygu y bydd caniatáu'r camera y tu mewn yn galluogi'r defnyddiwr i sganio hyd at 20 cerdyn ar unwaith.

Felly os dechreuwch sganio un cerdyn ar unwaith yna fe all gymryd oriau i sganio cronfa ddata eich cardiau. Ystyriwch y rheolaeth amser a'r cymorth defnyddwyr y gall y chwaraewyr eu galluogi i sganio cardiau lluosog ar unwaith. Sydd nid yn unig yn arbed amser y chwaraewr ond hefyd yn systematig yn helpu'r rhai sy'n trefnu cardiau.

Fodd bynnag, cyn i ni symud ymlaen at y prif bwnc, rydym am roi gwybod i'n defnyddwyr am y pwynt pwysig hwn. Bod yr apk yn gydnaws â ffonau symudol fersiwn Android uwch yn unig. Mae hyn yn golygu os oes gennych chi ffôn symudol Android 7.0 neu efallai y bydd nawr yn gweithio'n esmwyth y tu mewn i'ch dyfais Android.

Beth yw Yugioh Neuron Apk

Mae Ap Yugioh Neuron yn gymhwysiad Android sydd newydd ei ddatblygu y gellir ei lawrlwytho o'r App Store. Mae'r ap wedi'i strwythuro gan ganolbwyntio ar chwaraewyr swyddogol Yu-Gi-Oh sydd wrth eu bodd yn rheoli cronfeydd data cardiau cynhwysfawr. Mae hyd yn oed Cronfa Ddata Cardiau TCG wedi'i gosod gyda llawer o nodweddion fel deciau yn cyfrifo Pwyntiau Bywyd a chardiau sganio gan ddefnyddio camera symudol.

Er mwyn gwneud yr Ap Gêm Cerdyn yn fwy cyfleus a defnyddiol, ychwanegodd yr arbenigwyr nodweddion gwahanol y tu mewn iddo. Mae'r nodweddion craidd yn cynnwys Darllen Cardiau Trwy Camera, Cydnabod Aml-Ddelwedd, Ategyn Amlieithog, Cyfieithu Cerdyn i 8 Iaith Wahanol a Nodweddion Ategol Duel ac ati.

Manylion APK

EnwAp Neuron Yugioh
fersiwnv3.18.0
Maint114 MB
DatblygwrKONAMI
Enw'r Pecynjp.konami.YugiohOcgCefnogi
PrisAm ddim
Android gofynnol8.0 a Byd Gwaith
Categorigemau - cerdyn

Y rhan orau o'r apk hwn yw ei fod yn cynnig nodweddion cymorth deuol y gall chwaraewyr gymryd rhan mewn gwahanol dwrnameintiau trwyddynt. Mae hyd yn oed yr Apk hwn yn cefnogi ac yn gweithio'n llyfn gyda Yu GI Oh Official (Twrnameintiau TCG)

Bydd gosod y fersiwn ddiweddaraf o Yugioh Neuron App y tu mewn i'ch ffôn symudol yn caniatáu i'r chwaraewr arddangos ei God Bar ID Gêm. Ar ben hynny, gall defnyddio'r chwaraewr Gêm Cerdyn ID yn hawdd adeiladu cysylltiadau rhwng swyddogol Yu Gi Oh Cronfa Ddata Gêm Cerdyn TCG.

Nodweddion Allweddol Yr Ap

Felly mae'r gameplay yn llawn nodweddion unigryw ac nid yw'n bosibl ysgrifennu'r holl nodweddion hynny i lawr yma. Ond gan ganolbwyntio ar y rhyngwyneb defnyddiwr rydym yn llwyddo i grybwyll rhai o'r nodweddion craidd isod yma.

 • Gellir cyrchu Ffeil Apk i'w lawrlwytho o'r Play Store ac oddi yma hefyd.
 • Mae chwaraewyr yn darllen ac yn uwchlwytho'r cardiau'n hawdd gan ddefnyddio camera symudol.
 • Sganiwch hyd at 20 cerdyn ar unwaith yn lle sganio fesul un.
 • Ail-olygu eich dec ac adeiladu cysylltiad â TCG gan ddefnyddio ID Cerdyn Gêm.
 • Gall hyd yn oed y chwaraewr chwilio deciau poblogaidd eraill ledled y byd.
 • Yma gall y chwaraewyr gael record gornestau digwyddiad yn y gorffennol trwy god bar cerdyn adnabod gêm.
 • Mae technoleg adnabod delwedd yn caniatáu i ddefnyddwyr sganio cardiau lluosog trwy'ch camera.
 • Ydy, mae ap cymorth swyddogol TCG yn darparu storfa twrnamaint swyddogol o gwmpas i chwarae gemau.
 • Mae cyfleuster adnabod cardiau yn ei gwneud hi'n bosibl cyfrifo pwyntiau bywyd.
 • Cofrestrwch eich deciau o fewn yr App a gwiriwch siop dwrnamaint swyddogol Yu Gi Oh.
 • Cofrestrwch eich dec yn hawdd trwy God Bar ID gêm gardiau gyfredol.
 • Unwaith y bydd y cofrestriad dec wedi'i gwblhau, yn arddangos eich Cod Bar gêm gardiau.
 • Mae'n bosibl creu deciau o fewn yr Yu Gi Oh a gwneud cais am ddigwyddiadau sydd wedi'u cofrestru ymlaen llaw.
 • Nawr gall chwaraewyr chwilio cardiau'n gywir yn gywir trwy destun, marcwyr cyswllt ac ati.
 • Arddangos safleoedd pwyntiau digwyddiad fesul gwlad ac mae hefyd yn bosibl dangos manylion digwyddiadau cofrestredig yn y dyfodol.
 • Ac mae mwy o nodweddion yn hygyrch i reoli'ch dec.

Cipluniau o'r App

Sut i Lawrlwytho Yugiah Neuron Apk

Cyn i ni symud tuag at ddefnyddio'r app, y cam cychwynnol yw lawrlwytho. Ac am hynny gall defnyddwyr Android ymddiried ar ein gwefan, oherwydd dim ond ffeiliau Apk dilys rydyn ni'n eu cynnig. Dadlwythwch y fersiwn ddiweddaraf o Ap Yugiah Neuron o'n gwefan. Sydd am ddim i'w lawrlwytho gydag un clic. Ar ôl lawrlwytho'r app, symudwch tuag at y broses osod.

Unwaith y byddwch yn llwyddiant llawn i osod y app yn gywir. Ewch i'r ddewislen symudol a lansiwch yr app. Ar ôl lansio'r app, crëwch eich dec trwy gofrestru cyfrif gyda KONAMI. Pwyswch yr opsiwn dec a chaniatáu i'r camera sganio'ch cardiau hapchwarae.

Efallai yr hoffech chi hefyd lawrlwytho llawer o gemau cardiau tebyg eraill. Os yw'n wir, yna ystyrir eich bod wedi glanio yn y lle iawn oherwydd yma rydym yn cynnig y gemau amgen anhygoel orau. Pa rai sydd Lawrlwytho XE88 Apk ac Ace2Three APK.

Cwestiynau Cyffredin
 1. A ydym yn Darparu Apk Mod Neuron Yu-Gi-Oh?

  Na, dyma ni'n cynnig y fersiwn swyddogol o app hapchwarae ar gyfer chwaraewyr Android gydag un clic.

 2. Ydyn Ni'n Cynnig YuGiOh Ar Gyfer Dyfeisiau Digidol PC?

  Na, yma ar ein gwefan dim ond App cymorth Android rydym yn ei gefnogi. Mae hyn yn golygu bod y fersiwn sy'n gydnaws â Android ar gael i'w lawrlwytho.

 3. A yw'n Bosibl Lawrlwytho Ap Cownter Yugoh Life Point O Google Play Store?

  Ydy, mae bellach yn bosibl lawrlwytho'r fersiwn ddiweddaraf o raglen hapchwarae o Google Play Store am ddim.

Casgliad

Yn y dyddiau blaenorol, datblygwyd a lansiwyd gwahanol apiau tebyg. Ond hyd yn hyn dyma'r Apk gorau a mwyaf tebyg y tu mewn i Play Store. Darperir dolen lawrlwytho apk yma. Y cyfan sydd ei angen arnoch chi i lawrlwytho'r fersiwn ddiweddaraf o Yugioh Neuron Apk a mwynhau'r gameplay.

Lawrlwytho'r Dolen