ഗച്ച നക്ഷത്രം

ആൻഡ്രോയിഡിനായി Gacha Star Apk ഡൗൺലോഡ് [ഏറ്റവും പുതിയ ഗെയിം]

ഡവലപ്പർമാർ ഇതിനകം തന്നെ ഗച്ചയുടെ ഒന്നിലധികം പതിപ്പുകൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തി പുറത്തിറക്കി. എന്നിരുന്നാലും ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഗെയിംപ്ലേ പൂർണ്ണമായും…

കൂടുതല് വായിക്കുക