NGL Apk Download 2022 Ar gyfer Android [Insta App]

Mae platfform Instagram bob amser wedi cael ei ystyried yn un o'r llwyfannau cynnwys ar-lein gorau. Gall aelodau gael mynediad at gynnwys cyfoethog gan gynnwys cyfleoedd sgwrsio byw. Fodd bynnag, mewn rhai achosion, dim ond ar gyfer hwyl y defnyddir y platfform hwn. Ac felly dyma ni'n cyflwyno NGL Apk i chi fel ffordd i ganolbwyntio ar hwyl.

Er gwaethaf y ffaith bod Instagram bob amser yn rhoi'r opsiwn i ddefnyddwyr sgwrsio'n breifat. Gan gynnwys yr opsiwn i fynd yn fyw i wella cyfathrebu a rhyngweithio, mae llawer yn defnyddio'r platfform hwn ar gyfer y ffactor hwyl yn unig. Ar gyfer amser oer, mae ystod eang o gynnwys fideo i'w wylio.

Mewn rhai achosion, efallai y bydd unigolion yn ceisio chwarae gemau ffôl gyda'r app NGL. Gall hyd yn oed greu IDau ffug ar hap ar gyfer pryfocio eu ffrindiau ac aelodau o'u teulu. Fodd bynnag, mae'r broses yn cael ei hystyried yn beryglus, nawr ni fydd yn rhaid iddynt wneud hynny mwyach. Oherwydd bod datblygwyr wedi datblygu'r app mewn ffordd sy'n ei gwneud yn fwy diogel.

Beth yw NGL Apk

Mae Insta Tool NGL yn Mod Apk ar-lein a gefnogir gan drydydd parti. Trwy integreiddio'r App hwn y tu mewn i'r ffôn clyfar, bydd y defnyddiwr yn gallu cynhyrchu negeseuon neu sgyrsiau dienw diderfyn. A bydd y cwestiynau neu'r sgyrsiau dienw hyn yn cael eu cynhyrchu gan ddefnyddio algorithm Deallusrwydd Artiffisial hynod soffistigedig.

Mae wedi cael ei grybwyll yn gynharach bod Instagram yn cael ei ystyried i fod ymhlith y llwyfannau mwyaf poblogaidd ar-lein heddiw. Ar y platfform hwn, gallwch ddod o hyd i gyfoeth o gynnwys, gan gynnwys fideos a lluniau. Mae hyd yn oed y platfform penodol hwn yn cael ei ddefnyddio ar gyfer cyfathrebu a gellir rhannu eu syniadau.

Er gwaethaf hyn, mae arbenigwyr wedi ymgorffori'r opsiwn Go Live datblygedig hwn. Trwy hyn, mae cefnogwyr yn gallu sgwrsio'n hawdd â'r artist. Fodd bynnag, mae tuedd newydd yn digwydd y tu mewn i'r platfform o'r enw Anonymous Questions. Yma, mae pobl yn gallu twyllo eu ffrindiau gyda negeseuon ffug.

Gan fod y broses hon yn cael ei hystyried yn gymhleth ac mae angen sgil i'w gweithredu. Rydym wedi ymdrin â'r holl fanylion angenrheidiol, gan gynnwys prosesau allweddol, yn fanwl. Fel na fydd yn rhaid i'r cefnogwyr wynebu unrhyw anawsterau. Os ydych chi'n barod i brofi'r broses Sgwrsio newydd hon, gosodwch NGL Download.

Manylion APK

EnwNGL
fersiwnv2.0.4
Maint40.4 MB
DatblygwrAp NGL
Enw'r Pecyncom.ngreactnative
PrisAm ddim
Android gofynnol5.0 a Byd Gwaith
categoriapps - offer

Nid oedd yn bell yn ôl bod pobl yn defnyddio IDs ffug i dwyllo pobl. Ond y dyddiau hyn mae'r dull hwn yn cael ei ystyried yn anghyfreithlon ac yn beryglus. Oherwydd bod y broses o gynhyrchu IDau ffug yn gwbl anghyfreithlon. Ac mae'r platfform wedi cael yr hawl i gymryd camau ar unwaith i atal hyn rhag digwydd.

Er, gan gymryd i ystyriaeth y ffactor risg a'r mwynhad parhaus. Mae datblygwyr y cymhwysiad Android ar-lein newydd hwn wedi creu un newydd sydd am ddim i'w lawrlwytho. Nid oes angen tanysgrifiad na chofrestriad. Y cyfan sydd ei angen yw ID Defnyddiwr eich Cyfrif Insta.

Felly bydd yn haws i chi gynhyrchu'r negeseuon ffug unwaith y byddwch wedi gallu echdynnu ac ymgorffori manylion yn ddidrafferth. Bydd y system cynnwys AI o safon fyd-eang nawr yn cynhyrchu URL unigryw sy'n gysylltiedig ag ID penodol. Unwaith y byddwch wedi cynhyrchu'r URL, copïwch a gludwch ef yn y post.

Ystyrir ei bod yn amhosibl symud ymlaen heb gysylltiad rhyngrwyd sefydlog. Felly, argymhellir bod y defnyddiwr yn sefydlu cysylltedd llyfn cyn mynd drwy'r broses. Yn ogystal, rhaid i'r defnyddiwr fewnosod y ddolen NGL gywir sy'n cynnwys y cyfeiriad ID cywir.

Mae hyn oherwydd heb fewnosod yr ID cywir, mae'n amhosibl cael y perfformiad cywir sydd ei angen arnoch mewn gwirionedd. Felly os ydych chi'n fodlon bod yn rhan o'r broses ddoniol hon. Ac yn barod i chwarae gêm ddoniol gyda'ch ffrindiau, yna dylech chi lawrlwytho NGL Android am ddim.

Nodweddion Allweddol Yr Apk

 • Am ddim i'w lawrlwytho.
 • Hawdd ei osod a'i ddefnyddio.
 • Dim cofrestriad.
 • Dim tanysgrifiad.
 • ID Defnyddiwr cywir gofynnol.
 • Dim ond gyda Chyfrifon Insta y gall hyn weithio.
 • Nawr gall defnyddwyr anfon negeseuon q-uestions dienw ngl.
 • Hyd yn oed anfon negeseuon dienw gan ddefnyddio safoni cynnwys dosbarth AI.
 • Mae'r ffrindiau'n ateb yn syth ar eich stori.
 • Defnyddio dysgu dwfn a phroses seiliedig ar reolau i gael mwy o wybodaeth.
 • Algorithmau sy'n cyfateb i batrwm nodau nodau sy'n seiliedig ar reolau i hidlo gwybodaeth wael ac ieithoedd annerbyniol.
 • Cofiwch y bydd NGL Mod Apk yn canfod iaith niweidiol a bwlio.
 • Hyd yn oed yn fwy, mae negeseuon yn ychwanegu eich ngl.link at eich bio IG.
 • Gwneir atgyweiriadau a gwelliannau i fygiau y tu mewn i'r cais.
 • Ni chaniateir unrhyw hysbysebion.
 • Dangosfwrdd gosod syml ar gyfer addasiadau sylfaenol.
 • Ychwanegir canllaw manwl i aelodau i gymryd arweiniad.
 • Bydd URL unigryw yn cael ei gynhyrchu gyda premiwm heb ei gloi.
 • Nawr mewnosodwch yr URL y tu mewn i Insta Account Post.
 • Cadwyd y rhyngwyneb app yn syml.
 • Bydd nodiadau atgoffa hysbysu yn helpu i gael y diweddariadau diweddaraf.

Cipluniau o'r App

Sut i Lawrlwytho Apk NGL

 Fel y soniasom am lawrlwytho'r fersiwn ddiweddaraf o ffeiliau Android Apk, gall defnyddwyr Android ymddiried ar ein gwefan oherwydd dim ond ffeiliau apk go iawn yr ydym yn eu darparu yma. Oherwydd ein bod ni eisiau sicrhau bod y defnyddwyr yn cael eu diddanu gyda'r cynnyrch cywir felly dim ond fersiynau dilys rydyn ni'n eu darparu.

Mae'n bleser mawr gennyf eich hysbysu bod ein tîm yn cynnwys gweithwyr proffesiynol o wahanol feysydd. Ni fyddwn byth yn cynnig yr Apk yn yr adran lawrlwytho oni bai ein bod yn sicr y bydd y llawdriniaeth yn llyfn. Cliciwch ar y ddolen a ddarperir isod i lawrlwytho'r fersiwn wedi'i diweddaru o Apk. Fel y cyfryw nid yw ffeil NGL Mod Apk yn hygyrch yn Google Play Store.

A yw'n Ddiogel Gosod Yr Apk

Tybir ein bod eisoes wedi cymryd y camau angenrheidiol i sicrhau diogelwch y cais pan gaiff ei osod a'i ddefnyddio. Ar ôl mesur y camau hyn, rydym wedi canfod eu bod yn ddiogel i'w gosod a'u defnyddio. Fodd bynnag, nid ydym yn berchen ar yr hawlfreintiau uniongyrchol ar y cais.

Yn ogystal â'r offer hyn, mae yna lawer o bethau sy'n gysylltiedig ag Instagram ar ein gwefan. I ddarganfod mwy amdanynt, gall defnyddwyr eraill ddilyn y dolenni hyn. Mae'r apps yn Masuk Instagram Apk a Cyflymder Dilynwr Apk.

Casgliad

Mae’n debygol iawn bod gennych chi rai ffrindiau doniol yn eich bywyd sy’n gallu fforddio talu am y negeseuon doniol ffug hyn. Felly, mae'n well ichi lawrlwytho'r fersiwn ddiweddaraf o'r NGL Apk yma. A mwynhewch gynhyrchu tunnell o negeseuon, postiadau a lluniau doniol am ddim, heb fod angen unrhyw danysgrifiad.

Cwestiynau Cyffredin
 1. Ydyn Ni'n Darparu Ffeil Apk Mod NGL?

  Ydym, dyma ni'n darparu'r fersiwn wedi'i haddasu o'r cais ar gyfer defnyddwyr Android.

 2. A yw'n Ddiogel Gosod yr Apk?

  Er nad ydym yn sicrhau unrhyw warantau. Ac eto fe wnaethom osod yr App a'i ganfod yn sefydlog i'w ddefnyddio.

 3. A yw Ap yn Cefnogi Trydydd Parti Ads?

  Na, nid yw'r cais yr ydym yn ei ddarparu yma byth yn caniatáu hysbysebu trydydd parti.

 4. A oes angen Cysylltedd Rhyngrwyd ar Ap?

  Oes, mae angen cysylltedd llyfn i weithredu'r gwasanaethau.

 5. A yw'n gynhyrchiol defnyddio AI o'r radd flaenaf?

  Ydy, mae'r cymhwysiad yn cynnig AI cyfeillgar i ffonau symudol Uwch ar gyfer defnyddwyr Android.

 6. A yw'n Am Ddim Lawrlwytho Premiwm Apk NGL Wedi'i Ddatgloi?

  Ydy, mae'r fersiwn pro rydyn ni'n ei ddarparu yma yn rhad ac am ddim i'w gyrchu gydag opsiwn un clic.

Lawrlwytho'r Dolen

Leave a Comment